Affald

Benyt Ballerups Affaldsweb for virksomheder ved:

 • Anmeldelsesskemaer
   
 • Erhvervsaffald
  • regulativ
  • gebyrer
  • genanvendelse
    
 • Bygge- & anlægsaffald
  • affald med PCB
  • asbest
    
 • Jord & jordflytning
   
 • Farligt affald
   
 • Elektronik & batterier
   
 • Genbrugsstationer
   
 • Dagsrenovation
   
 • Kommunens affaldsplan
   
 • Affaldskampagne 2015

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

44 77 20 00

E-mail