Netværk & samarbejde

Ballerup Kommune etablerer og driver netværk og samarbejder med en vifte af nationale og internationale organisationer, foreninger og kommuner samt virksomheder.

Læs mere om kommunens netværk og samarbejdspartnere:

Nogle siger ”Gør det selv”
Business Ballerup siger ”Gør det i fællesskab”

Netværkstankegangen er solidt forankret i BusinessBallerup og næste skridt er organisering og opstart af reelle udviklingssamarbejder og netværk i løbet af 2016 og 2017.

Udviklende samabejder
Ballerup huser nogle af landets største og stærkeste virksomheder, der fordeler sig i tre erhvervsklynger:

 • IT- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • Life Science
 • Finansiel teknologi (FinTech)

Disse arbejder vi på at udvikle og understøtte i et målrettet samarbejde.

Vækst gennem synergi
Ballerup har allerede store og etablerede virksomheder, der kan udgøre ryggraden i stærke samarbejder. Og under radaren bobler nye virksomheder op med energi, dynamik og en perlerække af innovative idéer.

Målet er vækst gennem synergi.

Synergi er, når store og etablerede virksomheder kan knopskyde i nye retninger ved at understøtte innovation i nichevirksomheder, i startup virksomheder og i uddannelsesmiljøet. Og når startups og mindre virksomheder kan modnes gennem sparring og evt. kan støttes af etablerede virksomheder i inkubationsmiljøer.

Synergi opstår i et stærkt samspil mellem virksomheder, uddannelser og kommunen. BusinessBallerup tager gerne rollen som ambitiøs brobygger mellem disse områder.

Ambition
Ambitionen for Ballerups erhvervsklynger er at skabe rammer for:

 • Netværk & samarbejde på tværs af virksomheder og brancher
 • Videndeling gennem relevante projekter, events og konferencer
 • Synliggørelse af DTU Diploms kompetencer indenfor innovation
 • Synliggørelse af kommunens miljø for IKT, Life Science og FinTech
 • Vækst og øget beskæftigelse i hovedstadsregionen
 • Regionale klyngesamarbejder i Øresundsregionens gennem lokal klyngeudvikling

Bliv 60 % mere innovativ gennem netværk
Styrelsen for Forskning og Innovation

Iværksætternetværk
Ballerup har en spirende underskov af iværksættere, som BusinessBallerup gerne vil understøtte med de rette rammer for udvikling.

BusinessBallerup faciliterer jævnlige netværksmøder for Ballerups opstartsvirksomheder, hvor man kan:

 • skabe netværk og udveksle erfaringer
 • sparre med ligesindede, der står med de samme udfordringer
 • afprøve idéer, inspirere og dele viden

Ambition

 • Faglig sparring på tværs af startups
 • Netværk og samarbejde på tværs af brancher
 • Videndeling gennem gå-hjem møder, events og konferencer
 • Kobling til uddannelsessteder
 • Kobling af nye og etablerede virksomheder
 • Udvalg af iværksættervirksomheder til klyngesamarbejde

Kom ind i klimakampen - vi har altid plads til én til

48 af Ballerups virksomheder deltager i kommunens Klimanetværk

Klimanetværket er beviset på et frugtbart samarbejde på tværs af brancher og virksomhedstyper. Gennem netværk og sparring tackles såvel kommunale som individuelle miljøudfordringer – til gavn for virksomheden og for kommunen.

Netværket er åbent for virksomheder med mindst 20 ansatte, der gerne vil arbejde med klima og energibesparelser.

Klimanetværket er oprettet i 2008 og faciliteres af Miljøafdelingen i Ballerup Kommune. 

Bycirklen er et strategisk samarbejde mellem tre kommuner:

 • Ballerup
 • Egedal
 • Frederikssund

Samarbejdet Bycirklen har til formål at styrke Bycirklel-området som et dynamisk erhvervs- og byudviklingsområde, hvor myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner er sammen om at udvikle de kompetencer, der er krævet indenfor et nyt økonomisk verdensbillede.

Bycirklen har en vision om at:

 • Bycirklen fortsat er Hovedstadsregionens hurtigst voksende område, hvad angår arbejdspladser
 • Bycirklen bliver det nye videnscenter i Øresundregionen
 • Bycirklen har balance mellem vækst i arbejdspladser og boliger
 • Bycirklen er kendt for helhedstænkning, bykvalitet og respekt for landskab og miljø 

Bycirklen har indgået et samarbejde med den kinesiske kommune Wuxi. Det nye partnerskab danner grundlag for et samarbejde omkring erhverv, uddannelse og miljø. 

Copenhagen Capacity er hovedstadsregionens officielle investeringsfremmeorganisation.

Organisationen markedsfører regionen over for udenlandske virksomheder, der overvejer at anlægge eller udvide deres aktiviteter her.

Markedsføringen er i særdeleshed målrettet mod high-tech virksomheder inden for regionens kompetenceområder:

 • Biotech
 • IT
 • Fødevarer
 • Filmproduktion

Copenhagen Capacity er en selvstændig organisation, som finansieres af Vækstforum under Region Hovedstaden 

Bestyrelsen består af regionale politikere og forretningsfolk fra førende virksomheder i regionen.

CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler kompetencer inden for innovation, iværksætteri og forretningsudvikling for at skabe og udvikle vækstvirksomheder i Danmark.

CONNECT Denmark tilbyder:

 • sparring til iværksættere
 • sparring til mindre virksomheder med vækstpotentiale
 • en række aktiviteter til deltagere i netværket.

Netværket består af nøglepersoner og ledere fra dansk erhvervsliv, forskningsinstitutioner og offentlige organisationer.

Væksthus Hovedstadsregionen er kommunernes tilbud til vækstvirksomheder med tilbud om vejledning om forretningsudvikling og vækst. Vejledning er uvildig og gratis.

Væksthuset har en række vækstprojekter, som er koblet til Region Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi.

Formålet er at skabe en fokuseret indsats for virksomheder og brancher med stort vækstpotentiale.

Ballerup Kommune opsøger løbende muligheder for innovativt samarbejde mellem DTU Diplom, erhvervslivet og kommunen.

Kommunens erhvervsindsats, BusinessBallerup, er bindeleddet mellem virksomhederne og DTU Diplom. Der er allerede høstet gode erfaringer på synergi ved samarbejde og partnerskaber:

Eksempel 1
BusinessBallerup kan koble en virksomhed til DTU Diplom. Flere virksomheder har allerede gode erfaringer med at produktudvikle med DTU-studerende – hvor flere produkter er endt med at blive patenteret.

Eksempel 2
DTU Diplom kontakter BusinessBallerup, når der er konkrete udviklingsopgaver på skemaet. Som fx en semesteropgave, der bestod i at udvikle forskellige apps fra bunden. BusinessBallerup trak i netværkstrådene og forskellige virksomheder meldte sig på banen som opgavestillere.

Eksempel 3
Ballerup Kommune stiller selv konkrete projekter til rådighed for interesserede studerende.  Det har bragt ny viden og inspiration ind i projekter på fx vejområdet og miljøområdet.

Resultater
Virkelighedsnære problemstillinger for studerende og innovativ udvikling for virksomheder og kommune.

First Lego League er en udviklende turnering for børn mellem 10 og 16 år i samarbejde med DTU Diplom.

Formål
Turneringen har til formål at stimulere børns interesse for naturvidenskab og tekniske/matematiske fag gennem engagerende projekter, hvor børnene selv er drivkraft for læringen.

Integreret skoleundervisning
First Lego League løber over 8 uger og indgår som en integreret del af skoleundervisningen. Børnene samles i hold på 5-10 personer, og udfordringen for holdet tager udgangspunkt i en begivenhed eller et emne fra ”det virkelige liv”.

Projektet er et unikt samarbejde mellem Børn & Unge i Ballerup Kommune, DTU Diplom og det lokale erhvervsliv.

Størst i Skandinavien
Turneringen i Ballerup Kommune er den største i Skandinavien. Der deltager 63 hold fra syv kommuner – heraf er 47 hold fra Ballerup Kommune.

Fokus for First Lego League:

 • Kreativitet
 • Samarbejde
 • Fantasi
 • Design
 • Teknologi
 • Inspiration
 • Videnskab
 • Leg
 • Kundskab
 • Samarbejde med erhvervsliv

Information følger snarest.

Ballerup Bibliotek tilbyder konceptet LAB, hvor skolerelever i 4.-6. klasse løser udfordringer stillet af virksomheder.

Projektet styrker elevernes evne til at tænke og handle innovativt og entreprenant og giver dem input og inspiration til valg af uddannelse og erhverv.

Virksomhederne får friske øjne på udfordringer og kan få overraskende og indlysende forslag, som fx:

 • printer til blindskrift blev i 2014 opfundet af en 14-årig ved LEGO Mindstorms

 • ispinden blev opfundet af en 11-årig 

Læs mere på Ballerup Biblioteks hjemmeside

Kontakt

Ballerup Kommune

Jette Rau
Erhvervsudviklings-
chef

41 75 02 20

E-mail