Samarbejdspartnere

Ballerup Kommune samarbejder med en vifte af nationale og internationale organisationer, foreninger og kommuner samt virksomheder.

Læs mere om kommunens samarbejdspartnere:

Bycirklen er et strategisk samarbejde mellem tre kommuner:

 • Ballerup
 • Egedal
 • Frederikssund

Samarbejdet Bycirklen har til formål at styrke Bycirkel-området som et dynamisk erhvervs- og byudviklingsområde, hvor myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner er sammen om at udvikle de kompetencer, der er krævet indenfor et nyt økonomisk verdensbillede.

Bycirklen har en vision om at:

 • Bycirklen fortsat er Hovedstadsregionens hurtigst voksende område, hvad angår arbejdspladser
 • Bycirklen bliver det nye videnscenter i Øresundregionen
 • Bycirklen har balance mellem vækst i arbejdspladser og boliger
 • Bycirklen er kendt for helhedstænkning, bykvalitet og respekt for landskab og miljø 

Bycirklen har indgået et samarbejde med den kinesiske kommune Wuxi. Det nye partnerskab danner grundlag for et samarbejde omkring erhverv, uddannelse og miljø. 

Copenhagen Capacity er hovedstadsregionens officielle investeringsfremmeorganisation.

Organisationen markedsfører regionen over for udenlandske virksomheder, der overvejer at anlægge eller udvide deres aktiviteter her.

Markedsføringen er i særdeleshed målrettet mod high-tech virksomheder inden for regionens kompetenceområder:

 • Biotech
 • IT
 • Fødevarer
 • Filmproduktion

Copenhagen Capacity er en selvstændig organisation, som finansieres af Vækstforum under Region Hovedstaden 

Bestyrelsen består af regionale politikere og forretningsfolk fra førende virksomheder i regionen.

CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler kompetencer inden for innovation, iværksætteri og forretningsudvikling for at skabe og udvikle vækstvirksomheder i Danmark.

CONNECT Denmark tilbyder:

 • sparring til iværksættere
 • sparring til mindre virksomheder med vækstpotentiale
 • en række aktiviteter til deltagere i netværket.

Netværket består af nøglepersoner og ledere fra dansk erhvervsliv, forskningsinstitutioner og offentlige organisationer.

Copenhagen EU Office tilbyder CopenVirk, der kan accelerere produkt- og forretningsudviklingen med EU-støtte.

CopenVirk hjælper virksomheder i Region Hovedstaden med at:

 • identificere den optimale EU-pulje
 • finde internationale partnere
 • komme i gang med ansøgningen

Læs mere her: 

Om CopenVirk
CopenVirk ledes og finansieres af Copenhagen EU Office og foregår i samarbejde med repræsentanter for den lokale erhvervsservice, Væksthuset, klyngeorganisationer, GTS-institutter og universiteterne i Region Hovedstaden.

Sammenhæng med Ballerup Kommune
Copenhagen EU Office repræsenterer de 29 kommuner i Hovedstadsregionen i Bruxelles og har til formål at skabe vækst gennem EU-samarbejdet. 

Enterprise Europe Network er verdens største erhvervsnetværk, der gratis hjælper virksomheder med:

 • Samarbejdspartnere i udlandet
 • Innovationsrådgivning
 • Markedsinformation
 • EU-regler og -lovgivning
 • Tilskudsmuligheder

Enterprise Europe Network er i Danmark støttet af blandt andet Region Hovedstaden, som Ballerup Kommune samarbejder med.

Væksthus Hovedstadsregionen er kommunernes tilbud til vækstvirksomheder med tilbud om vejledning om forretningsudvikling og vækst. Vejledning er uvildig og gratis.

Væksthuset har en række vækstprojekter, som er koblet til Region Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi.

Formålet er at skabe en fokuseret indsats for virksomheder og brancher med stort vækstpotentiale.

Ballerup Kommune opsøger løbende muligheder for innovativt samarbejde mellem DTU Diplom, erhvervslivet og kommunen.

Kommunens erhvervsindsats, BusinessBallerup, er bindeleddet mellem virksomhederne og DTU Diplom. Der er allerede høstet gode erfaringer på synergi ved samarbejde og partnerskaber:

Eksempel 1
BusinessBallerup kan koble en virksomhed til DTU Diplom. Flere virksomheder har allerede gode erfaringer med at produktudvikle med DTU-studerende – hvor flere produkter er endt med at blive patenteret.

Eksempel 2
DTU Diplom kontakter BusinessBallerup, når der er konkrete udviklingsopgaver på skemaet. Som fx en semesteropgave, der bestod i at udvikle forskellige apps fra bunden. BusinessBallerup trak i netværkstrådene og forskellige virksomheder meldte sig på banen som opgavestillere.

Eksempel 3
Ballerup Kommune stiller selv konkrete projekter til rådighed for interesserede studerende.  Det har bragt ny viden og inspiration ind i projekter på fx vejområdet og miljøområdet.

Resultater
Virkelighedsnære problemstillinger for studerende og innovativ udvikling for virksomheder og kommune.

First Lego League er en udviklende turnering for børn mellem 10 og 16 år i samarbejde med DTU Diplom.

Formål
Turneringen har til formål at stimulere børns interesse for naturvidenskab og tekniske/matematiske fag gennem engagerende projekter, hvor børnene selv er drivkraft for læringen.

Integreret skoleundervisning
First Lego League løber over 8 uger og indgår som en integreret del af skoleundervisningen. Børnene samles i hold på 5-10 personer, og udfordringen for holdet tager udgangspunkt i en begivenhed eller et emne fra ”det virkelige liv”.

Projektet er et unikt samarbejde mellem Børn & Unge i Ballerup Kommune, DTU Diplom og det lokale erhvervsliv.

Størst i Skandinavien
Turneringen i Ballerup Kommune er den største i Skandinavien. Der deltager 63 hold fra syv kommuner – heraf er 47 hold fra Ballerup Kommune.

Fokus for First Lego League:

 • Kreativitet
 • Samarbejde
 • Fantasi
 • Design
 • Teknologi
 • Inspiration
 • Videnskab
 • Leg
 • Kundskab
 • Samarbejde med erhvervsliv

Siden år 2000 har Ballerup Kommune samarbejdet med virksomheder om adoptionsklasser. Konceptet går ud på, at en virksomhed beliggende i kommunen adopterer en lokal folkeskoleklasse, hvor de gradvist kommer til at lære hinanden bedre at kende gennem bl.a. faglige besøg i klassen, besøg på virksomheden, praktik i virksomheden og fælles arrangementer.

Formål
Adoptionsordningen har til formål at være inspirerende og idéskabende til glæde og gavn for begge parter og samtidig at bygge bro mellem skole, uddannelse og erhvervsliv

Hvad får parterne ud af det?
Adoptionsaftaler bidrager med engagement, så både børn, forældre, lærere og virksomhed oplever et udviklende samarbejde, hvor de fælles nøgleord er elevernes udvikling og indsigt i en virksomhed samt et sjovt og inspirerende fagligt fællesskab mellem parterne.
Adoptionsaftalen bidrager til øget kvalitet i undervisningen og i vejledningen af eleverne om uddannelse og erhverv.

Aktuelle adoptionsklasser for skoleåret 2016/2017

 • Arbejdernes Landsbank i samarbejde med Baltorpskolen, afdeling Rugvænget
 • Brenntag i samarbejde med Skovlunde Skole Nord
 • Claus Dalsgaard i samarbejde med Ordblindeinstituttet
 • Jakon i samarbejde med Hedegårdsskolen
 • Siemens i samarbejde med Baltorpskolen, afdeling Grantoften
 • Topdanmark i samarbejde med Skovvejens Skole Øst

Ballerup Bibliotek tilbyder konceptet LAB, hvor skoleelever i 4.-6. klasse løser udfordringer stillet af virksomheder.

Hvad får eleverne ud af LAB?
Projektet styrker elevernes evne til at tænke og handle innovativt og entreprenant og giver dem input og inspiration til valg af uddannelse og erhverv.

Hvad får virksomhederne ud af LAB?
Virksomhederne får friske øjne på udfordringer og kan få overraskende og indlysende forslag, som fx:

 • Printer til blindskrift blev i 2014 opfundet af en 14-årig ved LEGO Mindstorms
 • Ispinden blev opfundet af en 11-årig

Læs mere på Ballerup Biblioteks hjemmeside

Kontakt

BusinessBallerup

Jette Rau
Erhvervsudviklings-
chef

41 75 02 20

E-mail