Erhvervslivets Nytårskur 2018

Erhvervslivets Nytårskur 2018

ERHVERVSLIVETS NYTÅRSKUR 2018

Borgmesteren og Pepper byder velkommen til Erhvervslivets Nytårskur. Pepper er et eksempel på fremtidens intelligente teknologier. En menneskelignende servicerobot. Men hvad kan
Pepper egentlig og skal vi se den slags robotter i fremtiden? Kan man bruge en servicerobot proaktivt i sin virksomhed? Og, hvad med andre robotter og digitale teknologier?

I disse år spørger mange virksomhedsledere sig selv om, hvorvidt virksomheden skal fortsætte som hidtil eller om det vil være fornuftigt at digitalisere på flere fronter ved at indføre forskellig robotteknologi. Er det dyrt? Koster det medarbejdere? Hvad skal der til for at omstille produktionen, regnskabsafdelingen eller arbejdsgangene? Alt dette bliver temaet for årets nytårskur.

Udover Pepper, kommer erhvervsminister Brian Mikkelsen og giver regeringens bud på, hvad man gør nationalt på området. Og derudover kommer nogle lokale virksomheder og fortæller
om deres erfaring med robotter og digitalisering samt hvordan man kan gøre i praksis.

Velkommen til en eftermiddag med godt humør og et kig ind i fremtiden!

 

PROGRAM
12.15 - 13.00:
Drop-in og frokost

13.00-13.25: Velkomst og borgmesterens blik på 2018
- Ny erhvervs- og vækstpolitik
- Erhvervsområdeudvikling
v/ Jesper Würtzen, borgmester

13.25 - 13.30: Konkrete erhvervsaktiviteter på erhvervsområdet i 2018
v/ Jette Rau, erhvervsudviklingschef

13.30 - 14.00: Regeringens perspektiv på digitaliseringen af Danmark
v/ Brian Mikkelsen, erhvervsminister

14.00 - 14.45: Netværk og kaffe/kage

14.45 - 15.10: Hvordan kan kunstig intelligens øge kvaliteten af menneskernes arbejde?
v/ Søren Rinnov Østergaard, CEO, Fujitsu

15.10 - 15.30: Vi har automatiseret flere arbejdsprocesser – og det er en kæmpe gevinst for virksomheden
v/ Michael Lentz, virksomhedsejer, Erfa Inventar

15.30 - 16.00: Pepper - et bud på fremtidens servicerobot
v/ Jonathan Jørgensen, CEO, Kubedata

16.00 - Netværk og god weekend

STED OG TILMELDING
Dato: Fredag den 19. januar 2018, kl. 12.15-17.00

Sted: Atriet på Rådhuset
Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

Tilmelding: Tilmeld dig her

1