Intensiv Familiestøtte

Intensiv Familiestøtte er en indsats rettet mod familier, hvor der af sagsbehandleren skønnes at være et særligt behov for at få undersøgt og afdækket forældre kompetencerne. Det gøres gennem en afgrænset intensiv familiebehandlingsindsats.

Målgruppen er særligt udsatte forældre og børn, som har behov for intensiv støtte, så børnene kan forblive i eget hjem.

Forløbet kan strække sig op til maksimalt et år, men er ofte kortere.

Undersøgelsen vil ud over familien også inddrage det private og det professionelle netværk i samarbejdet med familien. Der vil også være et udvidet og tæt samarbejde med sagsbehandleren under forløbet.

Ring, SMS eller mail til os for at høre mere.

Anette Eel
4477 2115
anee@balk.dk

Helle Wedel Kristensen
4477 2134
hkri@balk.dk

 

Her og nu kan du læse mere i vores folder under "om Familiehuset" 

Kontakt

Center for Børne- og 
Ungerådgivningen
Ballerup Familiehus
Torvevej 21 
2740 Skovlunde

PERSONALE

4477 2177

E-mail