Rådgivning og familiebehandling

Vi tilbyder at hjælpe familier med at få samspillet mellem børn og forældre til at fungere bedre for alle parter. Nogle forældre har samlivsproblemer som påvirker den samlede familie, mens andre har bekymringer for deres barn.

Barnet kan eksempelvis have vanskeligheder, der giver sig udslag i:

  • Tristhed eller vrede 
  • Utryghed eller angst
  • Ensomhed eller konflikter
  • Manglende selvtillid og selvværd

Forløb i Familiehuset tilrettelægges ud fra familiens særlige behov:

  • Forældre kan få samtaler i Familiehuset eller i eget hjem
  • Familiebehandling kan gives til den samlede familie
  • Forældre kan få parsamtaler

Hvis I ønsker familiebehandling skal I henvende jer til en sagsbehandler i Center for Børne- og Ungerådgivning på rådhuset på telefon 4477 2092, som vil hjælpe jer til at finde det rette tilbud til jeres familie.

Kontakt

Center for Børne- og 
Ungerådgivningen
Ballerup Familiehus
Torvevej 21 
2740 Skovlunde

PERSONALE

4477 2177

E-mail