Samtalegrupper for børn og forældre

Samtalegrupper for børn og deres forældre: Når livet er svært for forældrene

Til familier med børn i alderen 5-14 år, hvor forældrene har psykiske vanskeligheder

I hver klasse er der i gennemsnit mellem to og fire børn, som har en forælder, der lever med angst, depression eller anden psykisk sygdom. Det er svært at have psykiske vanskeligheder – ikke bare for den, der er ramt, men for hele familien. Det påvirker også børnene

Børn har det bedst, når de ved, hvad der foregår – og når de ved, at der er andre, som kender til de samme udfordringer som dem. Derfor har Ballerup Familiehus i samarbejde med Psykiatrifonden startet samtalegrupper for børn og unge, som har en far eller mor, der lever med psykiske vanskeligheder

I grupperne mødes børn og deres forældre med to gruppeledere til snak, leg, øvelser og hyggeligt samvær. Vi snakker om, hvordan det påvirker hverdagen, når far eller mor har det svært –  og hvordan man som barn samtidig kan trives og have det godt

Hvem?

Målgruppen for grupperne er familier med børn i alderen 5-14 år, hvor den ene eller begge forældre har psykiske vanskeligheder

Forløbet

 • Forsamtale og afsluttende samtale med barnet og forældrene
 • Gruppeforløbet strækker sig over 10 gange, hvoraf de 8 gange ligger på fredage fra 8.30 - 10.30
 • Derudover afholdes der 2 forældregange, som ligger tirsdage kl. 16-18
 • Den første og sidste gang deltager børnene med deres forældre. De andre gange deltager børnene uden forældre

Det får man ud af at gå i gruppe:

 • Konkrete redskaber til at håndtere hverdagen
 • Styrket familieliv med større forståelse og viden om, hvordan de psykiske vanskeligheder påvirker familien.
 • Møde med andre familier med samme livsvilkår og dermed mindskelse af følelsen af at være alene.

Opstart og afslutning

Før gruppestart mødes familien og gruppelederne til en forsamtale. Til samtalen udveksles information om gruppen og forventninger og mulige bekymringer afklares. Desuden aftales det, om gruppetilbuddet er det rette for familien.

Efter endt gruppeforløb afsluttes med et møde mellem gruppelederne og familien, hvor vi taler om, hvilken betydning forløbet har haft for barnet og familien.

Lidt praktisk information om samtalegrupperne

 • Grupperne består af ca. 8 børn og deres familier
 • Hver gruppegang varer to timer
 • Tilbuddet er anonymt og gratis
 • Alle børn får lovligt fri fra skole

Kommende gruppeforløb

Næste gruppeforløb starter 31. august 2018

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om tilbuddet eller blive skrevet op til gruppeforløbet, kan du kontakte familiebehandler i Ballerup Familiehus, Sheena Jensen, telefon 2969 8302 eller shej@balk.dk

Se vores folder Samtalegrupper for børn og forældre i PDF format

Kontakt

Center for Børne- og 
Ungerådgivningen
Ballerup Familiehus

Personale
Torvevej 21 
2740 Skovlunde

Send en sikker besked

4477 2177

E-mail