Skilsmissesamtale

Når forældre beslutter sig for at flytte fra hinanden, har det stor betydning for børnenes liv. Et samlivsophør sætter ofte store følelser i spil samtidig med at praktiske foranstaltninger skal gå op. Dette kan let føre til konflikter. 

Derfor tilbyder Ballerup Familiehus en – eller ved behov flere – samtaler til alle familier med børn under 18 år, når samlivet ophører.
Formålet med samtalen er at forebygge konflikter og fremme et fortsat godt fælles forældreskab, således at børnenes trivsel sikres bedst muligt. 

Ring eller skriv til Ballerup Familiehus på 4477 2177 eller til mail: familiehus@balk.dk

Kontakt

Center for Børne- og 
Ungerådgivningen
Ballerup Familiehus
Torvevej 21 
2740 Skovlunde

PERSONALE

4477 2177

E-mail