Ungegruppe 14 - 17-årige

Målgruppe:

 • Unge der gennem længere tid, eller bare her og nu, ikke selv føler sig i trivsel i familien, i skolen, socialt
  Det kan for eksempel være ensomhed, psykisk sårbarhed, skolefravær, konfliktfyldte relationer, selvskade med mere

Forløb:

 • 12 mødegange enten mandage eller tirsdage kl. 15.30-18.30

 • Forsamtale og afslutningssamtale sammen med forældrene. Forsamtaler bliver afholdt løbende

 • Stop-op samtale med den unge om, hvordan det går med at være i gruppen

 • Forældredag – arrangement hvor forældrene inviteres sammen med de unge til aktiviteter, samtale og afslutning med fælles spisning

 • Invitation til gruppekomsammen et halvt år efter afslutning

Formål:

 • Starte en udviklingsproces i retning af bedre trivsel for den unge i tæt samarbejde med den unges familie og andre relevante voksne

 • Udvide den unges forståelse af sig selv indentitetsforståelse så den unge føler sig mere kompetent og værdsat af andre

 • Gøre den unge mere robust overfor modstand, så han eller hun bedre kan finde konstruktive handlemuligheder til at komme videre i sit liv - Her og nu men også få sig erfaringer, der kan bruges fremadrettet

 • Puste nyt liv i den unges håb og tro for fremtiden

Vi tilbyder:

 • Mulighed for individuelt forløb sideløbende med gruppen for den unge, forældrene eller sammen

 • Forældregruppetilbud sideløbende med den unges forløb, hvor forældrene får mulighed for at mødes og tale sammen om deres udfordringer

 • Tæt samarbejde og sparring med skolerne ved skolefravær, hvor vi mødes undervejs i forløbet og lægger en plan for at vende tilbage til skolen. Den unge peger på en mentor f.eks. en lærer fra skolen. Læreren får mulighed for at mødes med lærere fra andre skoler, der også har en elev i Ungegruppen med skolefravær

 • Inddragelse af relevante voksne eller unge i den unges netværk eller blandt professionelle

Det er planlagt at starte gruppe 4 gange årligt

 

Kontakt:

Jesper Gram-Simonsen    Lotte Amstrup             Kristina Lærum

Ungerådgivningen            Familiehuset               Familiehuset                   

Tlf.: 20 69 12 56                 Tlf.: 44 77 21 79         Tlf.: 20 24 08 02  

Mail: jsi@balk.dk              Mail: lta@balk.dk       Mail: krir@balk.dk 

 

 

Her kan du læse pjecen Ungegruppe i PDF format

Kontakt

Center for Børne- og 
Ungerådgivningen
Ballerup Familiehus
Torvevej 21 
2740 Skovlunde

PERSONALE

4477 2177

E-mail