Flere af Ballerups elever kan gå direkte videre i en ungdomsuddannelse

Flere får adgang til ungdomsuddannelser i Ballerup
23. maj 2017

Der er flere af Ballerups folkeskoleelever, der får 02 eller derover i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Dermed står flere af de unge mennesker med en direkte adgang til en ungdomsuddannelse, når de går ud af 9. klasse.

”Det glæder mig, at vi har et skolevæsen i en god og stabil udvikling. Vi har nu det højeste karaktergennemsnit på Vestegnen, og særligt glædeligt er det, at flere nu kan komme direkte ind på en ungdomsuddannelse. Ballerup er en stærk uddannelsesby – og med den gode udvikling, vores folkeskole er i, er vi på den helt rigtige vej mod at sikre, at alle unge gennemfører en uddannelse”, siger borgmester Jesper Würtzen.

Hans udtalelse kommer på baggrund af positive tal i den årlige kvalitetsrapport, der viser niveauet og udviklingen i kommunens folkeskoler. Her kan man blandt andet læse, at der er flere elever, der går til alle prøver i 9. klasse, og flere kommer ud af folkeskolen med karakteren to eller derover i dansk og matematik. Det betyder, at flere kan gå direkte videre i en ungdomsuddannelse.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als, er også imponeret over den flotte udvikling:

”Det er glædeligt, at vi ser flere elever, der får mulighed for at komme direkte videre i ungdomsuddannelse. Især niveaustigningen fra sidste år er imponerende”, siger han.

Han henviser til, at der var godt 10 pct. flere, der fik to eller derover i 2016, sammenlignet med året før.

Tidligere indsats og kortere vej til beslutningerne

Det er svært at komme med en enkelt grund til, at flere elever får sig en adgangsgivende afgangsprøve. Alligevel peger Peter Als på to ting, der falder i øjnene:

”For det første gør lærerne og pædagogerne i vores folkeskoler et flot stykke arbejde hver dag. Vi ved, at det har afgørende betydning for elevers faglige og sociale trivsel. Og vores personale på skolerne er blevet rigtig dygtige til at sætte ind, hvis de opdager, at en elev hænger lidt i bremsen”, fortæller Peter Als.

Den anden grund til, at flere består, kan findes i øget fokus på sammenhæng mellem institutioner på 0-25-årsområdet og den nye skolestruktur.

”Med distriktsskolerne er skolelederne kommet tættere på beslutningstagerne i kommunen, samtidig med at lærerne er kommet tættere på deres ledere. På den måde er der kortere vej fra beslutning til handling. Og det er meget sandsynligt, at det er effekten af den nye skolestruktur, som vi begynder at se nu”, siger en glad Peter Als.

Det er endnu for tidligt at sige noget om de mange 9. klasses elever, der netop nu sidder i kommunens afgangsprøvelokaler. Vi ønsker dem held og lykke.

Find din skoles kvalitetsrapport her