Kulturelle foreninger

Kulturelle foreninger er ikke omfattet af særlig lovgivning. Derfor er der ingen særlige krav til opbygning af foreningsvedtægter og foreningen skal ikke godkendes af kommunen. Omvendt har kulturelle foreninger ikke samme lovsikrede ret til tilskud og lokaler som de folkeoplysende foreninger.

Kulturelle foreninger i Ballerup Kommune kan låne kommunens lokaler til sine aktiviteter, hvis vi har nogle egnede lokaler, der er ledige. Det kræver, at foreningen er hjemmehørende i kommunen, er åben for alle og demokratisk opbygget. Samtidig skal der være et almennyttigt formål med foreningen. Hvis en kulturel forening ønsker at få anvist et lokale, skal den sende vedtægter og kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer (navne, adresser, relevante telefonnumre og e-mails) til kultur@balk.dk. Skriv gerne samtidig, hvor mange medlemmer I er og hvor mange, der bor i Ballerup Kommune.

En del af de kulturelle foreninger udgøres af forskellige orkestre og bands, der er organiseret som aftenskolehold og ad den vej godkendt som del af en folkeoplysende forening. Her skal der ikke indsendes yderligere information ved ansøgning om lokaler.

De kulturelle foreninger finder du i Foreningsservice.

 

 

 

 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

2913 7735

E-mail