Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 3 - august 2017

Nyhedsbrev 4 - oktober 2017

Nyhedsbrev 1 - januar 2018

Nyhedsbrev 2 - april 2018

Nyhedsbrev 3 - august 2018

Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Kultur & Fritid udgiver ca. fire nyhedsbreve om året.

Nyhedsbrevet er sendt til formænd og kontaktpersoner for alle godkendte folkeoplysende foreninger og foreninger godkendt til lokalelån, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Kulturinstitutionerne i Ballerup Kommune.

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur

Kultur & Fritid
Helle Jensen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

2913 5587

E-mail