Om IT-systemet Booksys

Booksys er et IT-system til lokalebooking og til visning af foreningsvejviser. 

Hver forening kan have op til tre kontaktpersoner med adgang: formand, kasserer og kontaktperson. Du skal være opført i foreningsvejviseren som en af ovenstående tre, for at have et login.

Gå til Booksys

Find ansøgningsskema og anden information under Lokaler eller se mere herunder. 

Relevante links

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Tina Eckhaus

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

4477 3004

E-mail