Særligt om svømmesale

Vil du vide noget om kommunens offentlige 50-meters svømmebassin East Kilbride Badet skal du se på deres hjemmeside: East Kilbride Badet

Siderne her indeholder information til de foreninger, der benytte de mindre bassiner i kommunen.

 

På Booksys Foreningsservice kan du få vist ledig tid i kommunens svømmesale. Har du adgang til at booke ledig tid til din forening, skal du sørge for at logge dig på i øverste højre hjørne, når du kommer ind på siden Booksys Foreningsservice.

Man skal være en godkendte folkeoplysende foreninger for at få tid i svømmebassiner. Ansøgningsfristen er den 1. december for det kommende skoleår (august/juli).

Bassinerne er lukkede i sommer- og juleferier. Der kan dog søges om tid til træning i forbindelse med stævner og turneringer der afholdes umiddelbart efter lukkeperioden. Ansøgning skal sendes til kultur@balk.dk senest to måneder før ferielukningen.

Vedlæg dokumentation på bestået livredderprøve.

Ansøgning om tid til svømmesale

Regler for benyttelse af Ballerup Kommunes svømmesale.

  • Foreningen, der bruger svømmesalen, har tilsynspligt.
  • Foreningen skal have en voksen ikke badende ansvarlig person ved bassinkanten, som fører tilsyn.
  • I tilfælde af forsømmelse eller utilstrækkeligt tilsyn er foreningen og tilsynet ansvarlige. Dette gælder dog ikke uheld forårsaget af bygningsfejl.
  • Den person, der har tilsyn skal have kendskab til brug af de opsatte alarmtelefoner.
  • Den person, der har tilsyn skal have kendskab til brugen af det genoplivningsudstyr, der er i salen.
  • Kursus i brug af udstyret fås ved henvendelse til East Kilbride Badets leder telefon 4497 2202.

Endvidere skal ét af følgende punkter være opfyldt:

  • Den tilsynsførende har Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve.
  • Den tilsynsførende er uddannet instruktør i svømning.
  • Hvis ikke punkt 1eller 2 er opfyldt, skal den tilsynsførende gennemgå et kursus i livredning.

Foreninger, der ikke overholder ovenstående regler, vil blive frataget retten til at benytte kommunens svømmesale.