Fremtidens arbejdskraft til life science-industrien

Fremtidens arbejdskraft til life science-industrien

Hvordan sikrer vi et kvalificeret rekrutteringsgrundlag og øger mobiliteten mellem job i sundhedsvæsenet og i industrien?​

BusinessBallerup inviterer i samarbejde med DI ansatte og studerende inden for sundhedsindustrien til konference med fokus på fremtidens arbejdskraft i life science-industrien.

Tid: Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 08.00-12.00
Sted: Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
Tilmelding:Tilmeld dig her

På konferencen får vi belyst, hvilke kompetencer life science-industrien efterspørger, hvilke kompetencer uddannelsesinstitutionerne vægter og gevinster ved en øget udveksling mellem offentlige forskere og industrien:

• Hvilke kompetencer efterspørger life science og tech?
• Hvordan skal vi uddanne fremtidens medarbejdere?
• Kan vi nå at uddanne dem hurtigt nok?
• Hvad kan virksomhederne, kommunen og uddannelsesinstitutionerne gøre?

Program:
8.00: Drop-in med kaffe og croissanter

8.30: Velkommen
v/ Borgmester Jesper Würtzen (S), Ballerup Kommune

8.40: Sundhedsindustriens styrkeposition og vækstpotentiale 
v/ Direktør Tine Roed, DI

8.50: DTU Health Technology Department 
v/ Prorektor Rasmus Larsen, Rektoratet, DTU

9:10: Samarbejde og udveksling af viden mellem virksomhed og universitet
v/ Prodekan for Innovation og Samfundsrelationer, Trine Winterø, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU

9.30: Bedre samarbejde mellem forskningens bioscience miljø og life science industrien
v/ Formand og tidl. studerende i bioteknologi på DTU Marcus Jørgensen, Synapse - Life Science Connect

9:50: Pause - frugt og vand 

10.10: Forskningssamarbejde som en investering i fremtiden
v/ Nordisk HR-direktør Thomas Behrens, Siemens Healthineers

10.30: Erfaringer og gevinster ved samarbejde og udveksling af viden og medarbejdere 
v/ Allan Flyvbjerg, Centerdirektør og klinisk professor Allan Flyvbjerg, Steno Diabetes Center

10.50: Paneldebat: Mobilitet og samarbejde mellem uddannelse, forskning og industri 
• Hvad er gevinsterne ved at øge mobiliteten og samarbejdet mellem uddannelse,
forskning og industri?
• Hvad er forhindringerne i dag?
• Hvad kan vi gøre for at nedbryde barriererne?

Paneldeltagere: 
• Rasmus Larsen, DTU
• Allan Flyvbjerg, Steno Diabetes Center
• Trine Winterø, KU
• Marcus Jørgensen, Synapse
• Nikolaj Lubanski, Copenhagen Capacity
• Thomas Behrens, Siemens Healthineers

11.30: Sandwich og netværk

12.00: Tak for i dag

3