Frivillig Fredag

Fredag den 30. september 2016 afholdes der atter Frivillig Fredag og i år er temaet ” Veje til deltagelse ”

Frivilligheden har et stort potentiale i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der har noget at bidrage med. Frivilligheden kan noget særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker.

Også i år vil Ballerup Kommunes Frivillighedsråd være vært for et aftenarrangement, der hylder frivillige. Arrangementet er for ALLE, der er frivillige.

Se oplysninger om festen og aktiviteter herunder.

 

Fredag den 30. September 2016 kl. 17.30 
på Forenings- og frivilligcenter Tapeten, Magleparken 5.

Ballerup Kommune vil gerne sige tak til alle frivillige. I gør en stor og prisværdig indsats! 

Derfor inviterer Frivillighedsrådet og Ballerup Kommune alle aktive frivillige til fest.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig festen, da maks. antallen på 200 gæster er nået.

Program

Kl. 17.30     Dørene åbnes

Kl.17.45      Velkomsttaler af Frivillighedsrådets formand Connie
                    Hartz og Borgmester Jesper Würtzen samt Formand for
                    Social- og Sundhedsudvalget Lolan Ottesen
                     
Kl. 18.00      Underholdning med Baghusrevyen   

Kl. 18.45      Spisning   v. Ali og hans frivillige spisevenner

kl. 19.30       Prisuddelinger i anledning af Ballerup Kommunes
                      Sundhedsuge
                     - Sundhedsprisen 2016 
                     - Sundhedsprisen for børn og unge 2016 

Kl. 21.00      Afslutning

Festen er gratis, dog skal der betales kontant for drikkevarer, som sælges til rimelige priser.

Vi opdaterer løbende deltagerlisten.
 

.

Ballerup:

Cyklistforbundet, Ballerup-Måløv-Skovlunde afholder sammen med Ballerup Kommune arrangementer i hele uge 39. Cyklistforbundet er med alle fem dage med ture for både fysisk og psykisk handicappede. Desuden selvfølgelig ture for alle andre.

 

Ballerup Kommunes 7 plejecentre; Lundehaven, Rosenhaven, Toftehaven, Lindehaven, Kirstinehaven, Sønderhaven og Egely laver i år hver især forskellige aktiviteter i forbindelse med Frivillig Fredag – nogle centre laver åbne huse for at hverve nye frivillige, andre sammen med foreninger som Cykling Uden Alder og andre centre noget helt tredje.

 

Ballerup OrienteringsKlub vil gerne afholde et Orienteringsløb i Ballerup Centrum, altså et By-O-løb. Mødestedet vil være Kirketorvet, Centrumgaden i Ballerup, Krak 125, H 7 og der vil være gratis start i tidsrummet kl. 17 til 18.

 

Pederstrup Sogn deltager i Frivillig Fredag, der er en dag, hvor man over hele landet sætter fokus på frivillighed. I Hedegårdskirken afholder vi et gaveindpakningsværksted, hvor man kan komme og være med til en aktiv workshop. Vi skal pakke en masse bamser ind til Hedegårdskirkens årlige julemarked, der har til formål at rejse penge til julehjælp, og mens vi arbejder kan man høre om mulighederne for at være frivillig i Pederstrup Sogn og nyde et stykke frugt eller en kop kaffe/the.

Læs mere: http://pederstrup-sogn.dk/event/2316025

Kontakt

Frivillig Ballerup

Tapeten
Magleparken 5
2750 Ballerup

2466 8040

E-mail