Gå-hjem-møde onsdag den 26. april 2017

Gå-hjem-møde: Persondataforordning

I maj 2018 træder en ny lovgivning om beskyttelse af persondata i kraft. De nye regler øger kravene til, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder skal benytte personfølsomme data.

Har din virksomhed fx data, der forbinder en person til et bestemt sted eller data, som er følsomme som CPR-numre, data om indkøbsmønstre eller helbred? Hvordan skal de opbevares og beskyttes?
Innovationsnetværket Infinit og BusinessBallerup inviterer til et gå-hjem-møde, hvor du får svar på alle spørgsmålene. Kom og hør, hvordan du kan gribe arbejdet med den nye forordning an i praksis.

Når den nye lovgivning træder i kraft vil virksomhederne og de offentlige myndigheder i mange tilfælde skulle oprette nye interne procedure for at sikre, at de nye regler overholdes. De nye regler har til formål at styrke individers rettigheder og beskytte privatlivets fred. 

På mødet får du viden om: 
• Hvilke typer af virksomheder og data er omfattet af de nye regler? 
• Hvad skal virksomheden være opmærksom på for at overholde reglerne? 
• Hvordan kommer virksomheden i gang? 

Program
15.30-16.00: Drop-in og netværk

16.00-16.05: Velkommmen
v/ Erhvervsudviklingschef Jette Rau, Ballerup Kommune 

16.05-16.45: Hvad siger loven?
Hvad betyder den nye lovgivning i praksis og hvordan sikrer virksomheden at overholde loven, når der er temaer, som ikke er entydigt beskrevet? 
v/ Senioradvokat Birgitte Toxværd, Bruun & Hjejle

16.45-17.30: Undgå papirtigeren: En praktisk tilgang til langvarig og levedygtig praksis
Hvordan implementeres levedygtige og sunde processer uden at fortabe sig i tjeklister og detaljer? 
En visuel og praksis-orienteret gennemgang af principperne i forordningen. Det handler om forandringsledelse, teknologianvendelse og afbalancering af indsatserne. 
v/ Expert Director, Risk & Security Frederik Helweg-Larsen, Devoteam 

17.30-17.50: Sådan griber vi opgaven an
Hør om Ballerup Kommunes arbejde med den nye persondataforordning – om samarbejde med andre kommuner og udvikling af værktøjer 
v/ Digitaliseringschef Jens Kjellerup Hansen, Ballerup Kommune 

17.50-18.00: Tak for i dag

Tid og sted:
Dato: Onsdag den 26. april 2017, kl. 15.30-18.00 

Sted: Atrium på Rådhuset, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

Tilmeldingsfrist: Mandag den 24. april 2017

Tilmeld dig her