Grundliste

Login med Nemlogin
Yderligere oplysninger om dig

Kommunen skal, for at vurdere din egnethed som nævning og domsmand, stille dig en række spørgsmål.

Oplysning om statsborgerskab og etnisk baggrund
Grundlisteudvalget i Ballerup Kommune skal sørge for, at kommunens grundliste afspejler sammensætningen af borgerne i kommunen.
 
Derfor vil vi gerne vide, om du er indvandrer/efterkommer.
 
Du er indvandrer, hvis du er født i udlandet og opfylder følgende betingelser:
  • Ingen af dine forældre er både danske statsborgere og født i Danmark, 

eller 

  • Der findes ikke oplysninger om dine forældres baggrund.
 
Du er efterkommer, hvis du er født i Danmark og:
  • Ingen af dine forældre er både danske statsborgere og født i Danmark,

eller

  • Der findes ikke oplysninger om dine forældre, og du er udenlandsk statsborger,

eller

  • Dine forældre er født i Danmark, men begge har et udenlandsk statsborgerskab.
Bemærk, at hvis den ene af dine forældre, eller begge forældre, er født i Danmark, og har fået dansk statsborgerskab, så er du ikke efterkommer.
Oplysninger om dit arbejde
For at lette Landsrettens arbejde, ønsker vi oplysninger om din arbejdsgiver. Disse oplysninger kan hjælpe Landsretten til at sikre, at der ikke udtages personer, der på grund af deres erhverv ikke kan være nævninge eller domsmænd.
Oplysningspligt i henhold til persondataforordningen

Ballerup Kommune skal i henhold til persondataforordningens artikel 13 og 14 om oplysningspligt, orientere dig om, at vi behandler de oplysninger, du har afgivet i ansøgningen. Det kan være navn, personnummer, adresse, stilling, etnisk baggrund uddannelse mv. Vi vil også kontrollere dine oplysninger ved opslag i cpr-registret. 

Hvis du optages på grundlisten videregives dine oplysninger om navn, personnummer, adresse, stillingsbetegnelse, e-mail, mobilnummer og ansættelsessted til præsidenten for Østre Landsret. 

Præsidenten for Østre Landsret indhenter herefter en udtalelse i Kriminalregistret.

For at blive optaget som nævning eller domsmand skal du være uberygtet. Uberygtet betyder, at du ikke må være straffet for noget alvorligt. Der er op til præsidenten for landsretten at foretage denne konkrete vurdering.

Du skal have udfyldt alle obligatoriske felter (markeret med rød stjerne), før du kan indsende din besvarelse.