Grundlovsceremoni

Log in med Nemlogin
Yderligere gæster
Din ægtefælle eller samlever samt børn har mulighed for at overvære ceremonien.

Husk, du skal have gyldig legitimation med til ceremonien samt den ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten må ikke være underskrevet på forhånd.