Grundlovsceremoni

Du kan kun tilmelde dig til denne grundlovsceremoni, hvis du har adresse i Ballerup Kommune. Hvis du bor i en anden kommune, skal du tilmelde dig hos dem. 

Log in med Nemlogin
Yderligere gæster
Din ægtefælle eller samlever samt børn har mulighed for at overvære ceremonien, hvis forsamlingsforbud omkring COVID-19 tillader det. Du vil få direkte om dette senest en uge før grundlovsceremonien finder sted, hvis det bliver aktuelt.

Husk, du skal have gyldig legitimation med til ceremonien samt den ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten må ikke være underskrevet på forhånd.