Indstil kandidater til Handicapprisen

handicappris 2018
1. oktober 2018

Handicaprådet i Ballerup uddeler igen i år Handicapprisen, og du kan være med til at bestemme, hvem der skal modtage prisen.

Foto: Vinderne af Handicapprisen 2017

Handicaprådet i Ballerup uddeler igen i år Handicapprisen. Prisen kan gå til en person, virksomhed, organisation – kommunal eller privat – eller en institution, som har forbedret vilkårene i kommunen for personer med handicap.

Du kan være med til at bestemme, hvem der skal modtage prisen.

Det kan f.eks. være en person, der gør en speciel indsats for:

  • At personer med handicap kan komme ind på arbejdsmarkedet.
  • At personer med handicap sikres bedre livsvilkår og livskvalitet. Det kan f.eks. være i forbindelse med behandling, pædagogisk arbejde, deltagelse i fritidsaktiviteter, beskæftigelse eller via information i bred forstand.
  • At personer med handicap kan få større tilgængelighed til eksempelvis en bolig, en sportsforening, en restaurant eller en erhvervsvirksomhed.
  • Eller noget helt andet, som du synes, der skal sættes pris på.

Send din indstilling senest den 26. oktober
Du kan sende din indstilling til, hvem der skal modtage Handicap-prisen 2018 til:

Ballerup Kommune
Center for Social og Sundhed
Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup
Att.: Tina Lose Jensen

Du kan også sende os en mail. Vælg Social og Sundhed som modtager og skriv Handicappris i emnefeltet. 

Husk at skrive navn, adresse og telefonnummer på den person, institution, virksomhed eller lignende, som du mener, fortjener prisen.

Forslag skal være os i hænde senest fredag den 26. oktober kl. 15.00.