Debatperiode om Korsvejgård-grunden i Måløv

Ballerup Kommune igangsætter en planlægningsproces for udviklingen af Korsvejgård-grunden i Måløv. Kom til debatmøde onsdag den 19. april 2017 og giv dit besyv med.

Læs debatoplæg på kommunens lokalplanportal
Læs mere under Høringer

Ballerup Kommune oplever en interesse fra investorer, som ønsker at købe og udvikle grunden til boligformål. Kommunalbestyrelsen vil derfor sætte grunden til salg med henblik på at lave en detaljeret lokalplan, når grunden er solgt.

Den ubebyggede grund ligger på hjørnet af Jungshøjvej og Måløv Hovedgade i den vestlige del af Måløv by. Ballerup Kommune ejer grunden, som kaldes Korsvejgård, fordi der i sin tid lå en gård ved det navn.

Grunden er udlagt til boligformål og offentlige formål ifølge den gældende kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen er indstillet på, at fremlægge et forslag til et kommuneplantillæg i offentlig debat, som muliggør, at grunden kan udnyttes mere end, hvad den gældende kommuneplanramme tillader.

Deltag i debatten om den kommende planlægning
Kommunalbestyrelsen indkalder til en tidlig debat med henblik på at få idéer og forslag til den kommende planlægning.

Læs debatoplæg på kommunens lokalplanportal

Du kan deltage aktivt i debatten i et offentligt debatmøde onsdag den 19. april klokken 19. Mødet afholdes i Kulturhus Måløv.

Kommentarer og idéer til den kommende planlægning sender du til byplan@balk.dk med Høringssvar – Korsvejgård i emnefeltet senest tirsdag den 15. maj 2017.