Tidligere afgørelser & høringer

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af miljøtekniske afværgeboringer ved Cheminova grunden i Måløv.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven og Boringsbekendtgørelsen.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 22. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver miljøgodkendelse til Oral Formulation Pilot Plant, Novo Nordisk Park, Bygning C2, 2760 Måløv.

Tilladelsen er givet i henhold til § 33, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 1. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til tilslutning af spildevand fra Ecoclean A/S til offentlig spildevandsledning. 

Tilladelsen er givet i henhold til § 28. stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelse her

Se bilag her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 17. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har vedtaget lokalplan 144 for Banegårdspladsen i Ballerup.

Se information her

Se lokalplan 144 her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 10. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til etablering af boldbane på ejendommen matr. nr. 26AD Håbets Vej 7, Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 6. oktober 2016.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Ludvig Holsteins Allé 55 i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Rydtoften 45 i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk Parkeringsplads Øst i Måløv ikke er VVM-pligtigt.

Se afgørelse her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 20. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup og Herlev Kommune har givet tilladelse til etablering af drænsystem i Haveforeningen Islegaard samt truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se godkendelse af drænprojekt her

Se drænkort her

Se afgørelse om at drænprojektet ikke er VVM-pligtigt

Se skema til brug for screening (VVM-pligt)

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 15. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se tilladelse her

Se afgørelse om ikke VVM-pligt her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se tilladelse her

Se afgørelse om ikke VVM-pligt her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse på ejendommen matr. nr. 49A Måløv By, Måløv. Der er givet tilladelse til udstykning af tre delarealer fra ovennævnte ejendom.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 12. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 12. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 2. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 138.

Se afgørelse her

Se planforslag og kommuneplantillæg her

Klagefrist: 17. juli 2016

Ballerup Kommune godkender etablering af ny cykelbro over Måløv Å i Måløv Bypark.

Se afgørelse her

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Der klages via Klageportalen, som findes som link på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Klagefrist: 22. juni 2016

I høring i perioden 23. februar - 20. juni 2016

Se 'annonce' om lokalplan her

Se planforslag her

Ballerup Kommune giver dispensation til etablering af forhindrings- og tumleplads i Egebjergene i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Klagefrist: 23. maj 2016

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 167 for Sundhedshus og boliger på Skovlunde Torv.

Læs mere her

Se planforslag her

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 147 for ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard.

Læs mere her

Se planforslag her

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen udviklingsplan for Pederstrup.

Udviklingsplan for Pederstrup (maj 2016)

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommunens værdighedspolitik.

Læs mere her

Se forslag her

I høring til 5. februar 2016

Se forslag her

I høring i perioden 29. oktober - 30. november 2015

Se forslag her

I høring i perioden 29. september - 13. oktober 2015

Se forslag her