De fire årstider
Start Date: Søndag, 3. juli 2016
End Date: Søndag, 3. juli 2016

SOMMERTUREN. Vi kører ud i det blå, og spiser vores medbragte mad. Ca. 40 km. Op til 15 km/t. Medbring mad og drikke, samt evt. penge til kaffe og kage