Perqulaen

Rolf Martens' perqula-konstruktion til Damgårdsparken.

Perqulaen er en trækontruktion af afbarkede egestammer med en diameter på 10-20 cm. Det vandrette net af stammer, der danner perqulaens tag, har hentet inspiration fra islamisk mønstergeometri. Spredt mellem søjlerne er placeret fire forskellige siddesteder, opbygget af de samme betonelementer, men brugt på forskellig måde og i varieret antal. Perqulaen står på Damgårdsparkens højeste sted.

Udført 2002.
Rolf Martens (f. 1963), Billedkunstner.