Integration

Ballerup Kommune lægger stor vægt på at byde vore nye borgere velkommen.

 • Derfor skaber vi sammen med de nye borgere de bedste betingelser for, at de føler sig velkomne og godt tilpas.
 • Et tilfredsstillende integrationsforløb er vejen til et godt medborgerskab.
 • Læs mere om integrationsindsatsen i Ballerup Kommune herunder.

 

Når en flygtning får opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, bliver vedkommende visiteret til kommunen:

 • Mennesker der er flygtet har opholdt sig på et asylcenter inden de ankommer til kommunen. Udlændingestyrelsen giver kommunen besked minimum 30 dage før en flygtning ankommer, så kommunen kan forberede sig mest muligt.
 • Der foretages ofte et besøg på asylcentret før ankomst til kommunen. Her planlægger man flytningen og orienterer lidt om kommunen. 
 • Ballerup Kommune skal modtage 72 flygtninge fra 1.marts 2016 til og med februar 2017. Dette er ud af  17.000 personer, som Danmark i alt modtager (jan. 2016).
 • De nye flygtningegrupper kommer fra Syrien og Eritrea, og består såvel af enlige som familier.
 • De nye borgere som er over 18 år skal straks efter modtagelsen understøttes i at integrere sig i det danske samfund.
 • Alle flygtninge og familiesammenførte borgere omfattes af Integrationsloven i de første tre år, hvor de har opholdstilladelse i Danmark.
 • Den nyankomne borger har en integrationskontrakt med kommunen, hvor der lægges et individuelt program.
 • Integrationsprogrammet varer højest tre år, og skal gennemsnitligt være 37 timer om ugen. Programmet indeholder danskundervisning og støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet. Ballerup Kommune lægger vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet med henblik på at skaffe job- og praktikåbninger.
 • Når en flygtning får opholdstilladelse, får de automatisk arbejdstilladelse. Kommunen tilbyder flere former for jobtræning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.
 • Desuden bliver der tilbudt en helbredsundersøgelse hos en almen praktiserende læge.
 • Kommunen modtager forskellige tilskud fra staten til dækning af udgifter i forbindelse med integrationsindsatsen.
 • De nye borgere modtager ydelser, der nogenlunde svarer til SU.
 • De nye borgere indkvarteres midlertidigt  indtil der kan findes permanente boliger.
 • I indkvarteringen har man rådighed over et værelse med adgang til fælles køkken og bad.

 Ballerup Kommune har aktive frivillige som gør en stor indsats for de nye borgere.

 • Flygtninge er mennesker, der er flygtet fra deres hjem på grund af krig, fare eller andre uroligheder. Den mest udbredte definition på, hvad en flygtning er, stammer fra FN’s flygtningekonvention. Ifølge den er man flygtning, hvis man er forfulgt og ikke kan føle sig tryg i sit hjemland på grund af:
 • race
 • religion
 • nationalitet
 • politiske holdninger
 • at man tilhører en særlig gruppe i samfundet
 • krig

 

Har du, din familie, din forening eller din virksomhed en glimrende idé til integrationsfremmende indsatser? Så er det nu, der skal rykkes

Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune har en integrationspulje på 140.000 kr. til integrationsfremmende aktiviteter, og den kan søges nu.

Overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Ønsket er, at midlerne skal være med til at understøtte igangsættelsen af initiativer, der kan køre videre af egen drift efterfølgende.

Læs om alt det praktiske (åbner i nyt vindue)

Kontakt

Jobcenter Ballerup 

Baltorpvej 156
2750 Ballerup 

Se åbningstider

4477 6500

E-mail