Integration

Ballerup Kommune lægger stor vægt på at byde vore nye borgere velkommen.

 • Derfor skaber vi sammen med de nye borgere de bedste betingelser for, at de føler sig velkomne.
 • Et tilfredsstillende integrationsforløb er vejen til et godt medborgerskab.
 • Læs mere om integrationsindsatsen i Ballerup Kommune herunder.

 

Når en flygtning får opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, bliver vedkommende visiteret til kommunen:

 • Mennesker, der er flygtet, har opholdt sig på et asylcenter inden de ankommer til kommunen. Udlændingestyrelsen giver kommunen besked minimum 30 dage før en flygtning ankommer, så kommunen kan forberede sig mest muligt.
 • Ballerup Kommune skal modtage 64 flygtninge fra 1.marts 2017 til og med februar 2018. 
 • De nye flygtningegrupper kommer hovedsageligt fra Syrien og Eritrea, og består såvel af enlige som familier.
 • De nye borgere som er over 18 år skal straks efter modtagelsen understøttes i at integrere sig i det danske samfund.
 • Alle flygtninge og familiesammenførte borgere omfattes af Integrationsloven i op til fem år, efter opholdstilladelse i Danmark.
 • Den nyankomne borger har en integrationskontrakt med kommunen, hvor der lægges et individuelt program.
 • Integrationsprogrammet varer op til fem år, og skal gennemsnitligt være 37 timer om ugen. Programmet indeholder danskundervisning og støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet. Ballerup Kommune lægger vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet med henblik på at skaffe job- og praktikåbninger.
 • Når en flygtning får opholdstilladelse, får de automatisk arbejdstilladelse. Kommunen tilbyder flere former for jobtræning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.
 • Desuden bliver der tilbudt en helbredsundersøgelse hos en almen praktiserende læge.
 • Kommunen modtager forskellige tilskud fra staten til dækning af udgifter i forbindelse med integrationsindsatsen.
 • De nye borgere modtager ydelser, der nogenlunde svarer til SU.
 • De nye borgere indkvarteres midlertidigt  indtil der kan findes permanente boliger.
 • I indkvarteringen har man rådighed over et værelse med adgang til fælles køkken, bad og toilet.

 Ballerup Kommune har aktive frivillige som gør en stor indsats for de nye borgere.

 • Flygtninge er mennesker, der er flygtet fra deres hjem på grund af krig, fare eller andre uroligheder. Den mest udbredte definition på, hvad en flygtning er, stammer fra FN’s flygtningekonvention. Ifølge den er man flygtning, hvis man er forfulgt og ikke kan føle sig tryg i sit hjemland på grund af:
 • race
 • religion
 • nationalitet
 • politiske holdninger
 • at man tilhører en særlig gruppe i samfundet
 • krig

 

Har du, din familie, din forening eller din virksomhed en glimrende idé til integrationsfremmende indsatser? Så er det nu, der skal rykkes

Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune har en integrationspulje på 140.000 kr. til integrationsfremmende aktiviteter, og den kan søges nu.

Overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Ønsket er, at midlerne skal være med til at understøtte igangsættelsen af initiativer, der kan køre videre af egen drift efterfølgende.

Læs om alt det praktiske (åbner i nyt vindue)

 

Ønsker du råd og vejledning omkring job og uddannelse i Danmark? - Så se nærmere her!

Projekt ”Job i Danmark” er for dig, der har en anden baggrund end dansk og bliver forsørget af din ægtefælle. Vi tilpasser aktiviteterne til dine ønsker og behov, så du kan komme tættere på det danske arbejdsmarked.

Deltagelse i projektet er gratis og valgfrit.

Vi tilbyder:

 • Individuelle samtaler
 • Netværksmøder hver anden uge
 • Indblik i det danske arbejdsmarked
 • Hjælp til CV og jobansøgning
 • Hjælp til, hvor og hvordan du kan søge job
 • Rådgivning om at gå til jobsamtale
 • Afklaring af dine muligheder for uddannelse
 • Evt. mulighed for virksomhedspraktik og løntilskud

Det første møde foregår på Jobcenter Ballerup, Baltorpvej 156, hvor vi sammen laver en plan, der passer dig.

Vær opmærksom på, at tilbuddet kun gælder for dig, der bor i Ballerup Kommune.

Projekt Job i Danmark varer indtil marts 2018 og er et tilbud i Jobcenter Ballerup, der er støttet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI.

Kontakt

For yderligere information eller tilmelding, kontakt venligst:
Projektleder Natasha Jackowski 
Tlf.: 4477 6525
Mobil : 2974 6415
E-mail: naja@balk.dk

 

Kontakt

Jobcenter Ballerup 

Baltorpvej 156
2750 Ballerup 

Se åbningstider

4477 6500

E-mail