Integration

Ballerup Kommune lægger stor vægt på at byde vore nye borgere velkommen.

 • Derfor skaber vi sammen med de nye borgere de bedste betingelser for, at de føler sig velkomne.
 • Et tilfredsstillende integrationsforløb er vejen til et godt medborgerskab.
 • Læs mere om integrationsindsatsen i Ballerup Kommune herunder.

 

Når en flygtning får opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, bliver vedkommende visiteret til kommunen:

 • Mennesker, der er flygtet, har opholdt sig på et asylcenter inden de ankommer til kommunen. Udlændingestyrelsen giver kommunen besked minimum 30 dage før en flygtning ankommer, så kommunen kan forberede sig mest muligt.

I 2017 kom der 24 voksne og 11 børn til Ballerup Kommune, heraf er 19 flygtninge og resten familiesammenførte til flygtninge. 

Ballerup Kommune forventer at modtage 10 flygtninge fra 1. marts 2018 til og med februar 2019.

 • De nye flygtningegrupper kommer hovedsageligt fra Iran, Afganistan, Syrien og Eritrea, og består såvel af enlige som familier.
 • De nye borgere som er over 18 år skal straks efter modtagelsen understøttes i at integrere sig i det danske samfund.
 • Alle flygtninge og familiesammenførte borgere omfattes af Integrationsloven i op til fem år, efter opholdstilladelse i Danmark.
 • Den nyankomne borger har en integrationskontrakt med kommunen, hvor der lægges et individuelt program.
 • Integrationsprogrammet varer op til fem år, og skal gennemsnitligt være 37 timer om ugen. Programmet indeholder danskundervisning og støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet, samt minimum 15 timers virksomhedspraktik. Ballerup Kommune lægger vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet med henblik på at skaffe job- og praktikåbninger.
 • Når en flygtning får opholdstilladelse, får de automatisk arbejdstilladelse. Kommunen tilbyder flere former for jobtræning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.
 • Kommunen modtager forskellige tilskud fra staten til dækning af udgifter i forbindelse med integrationsindsatsen.
 • De nye borgere modtager ydelser, der nogenlunde svarer til SU.
 • De nye borgere indkvarteres midlertidigt  indtil der kan findes permanente boliger.
 • I indkvarteringen har man rådighed over et værelse med adgang til fælles køkken, bad og toilet.

 Ballerup Kommune har aktive frivillige som gør en stor indsats for de nye borgere.

 • Flygtninge er mennesker, der er flygtet fra deres hjem på grund af krig, fare eller andre uroligheder. Den mest udbredte definition på, hvad en flygtning er, stammer fra FN’s flygtningekonvention. Ifølge den er man flygtning, hvis man er forfulgt og ikke kan føle sig tryg i sit hjemland på grund af:
 • race
 • religion
 • nationalitet
 • politiske holdninger
 • at man tilhører en særlig gruppe i samfundet
 • krig

 

Har du, din familie, din forening eller din virksomhed en fremragende idé til en integrationsfremmende indsats? Så læs med her.

Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune har en integrationspulje, hvor du kan søge op til 50.000 kr. til integrationsfremmende aktiviteter i lokalsamfundet.

Overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye aktiviteter, projekter og (enkeltstående og gentagne) arrangementer eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter.

Ønsket er, at de integrationsfremmende initiativer efterfølgende kan køre videre af egen drift.

Ansøgningerne til Integrationspuljen behandles løbende på Kultur- og Fritidsudvalgets møder.

Læs om alt det praktiske her.

 

Jobcenter Ballerup tilbyder:

 • Individuelle samtaler
 • Indblik i det danske arbejdsmarked
 • Hjælp til CV og jobansøgning
 • Hjælp til, hvor og hvordan du kan søge job
 • Rådgivning om at gå til jobsamtale
 • Afklaring af dine muligheder for uddannelse
 • Evt. mulighed for virksomhedspraktik og løntilskud

 

Kontakt

Jobcenter Ballerup 

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup 

Send os en besked

Se åbningstider

4477 6500

E-mail