Jack Nør

Medlem af Kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet (A)

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen
1/1 2014

Øvrige poster:
Næstformand, Børn og unge-udvalget
Medlem, Teknik- og Miljøudvalget

Gl. Rådhusvej 66, st. th
2750 Ballerup

Mobil: 29 93 19 75
E-mail: jacr@balk.dk