Jack Nør

Medlem Kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet (A)

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen den 1/1 2014

Øvrige poster:
Medlem, Teknik- og Miljøudvalget
Næstformand, Børn og unge-udvalget

Kontakt:
Grantofteparken 374
2750 Ballerup

Mobil: 29 93 19 75