Arbejdsområder

Vi har 12 arbejdsområder i Ballerup Kommune.

Her kan du se hvilke stillinger, de enkelte områder indeholder.

 

Analysemedarbejder
Administrativ medarbejder
Akademisk medarbejder
Arkitekt 
Controller
HR-medarbejder
Ingeniør
Indkøber
Kommunikationskonsulent
Psykolog
Jurist 
Regnskabsmedarbejder
Sagsbehandler
Socialrådgiver
Sekretær
Økonomimedarbejder

Administrativ medarbejder
Bibliotekar

Pædagog
Pædagogmedhjælper
Socialpædagog
Sundhedsplejerske

Køkkenmedarbejder
Rengøringsassistent
Rådhusbetjent

Direktør
Centerchef
Afsnitsleder
Teamleder
Distriktsleder
Pædagogisk leder
Distrikts skoleleder
Plejecenter leder
Afdelingssygeplejerske

Klinikassistent
Tandlæge

Folkeskolelærer
Sproglærer
Børnehaveklasseleder

Gartner 
Specialmedarbejder 

Ergoterapeut
Fysioterapeut

Pædagog

Socialpædagog
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedshjælper
Sygeplejerske

Ergoterapeut
Fysioterapeut
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedshjælper
Sygeplejerske

Elev
Studentermedhjælp

Kontakt

Center for HR og
Organisations-
udvikling

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail