Din lederrolle

I Ballerup Kommune har vi fokus på ledelse. Vi lægger vægt på, at der bedrives god, kompetent og professionel ledelse, og vi er optaget af, at kommunens ledere løbende udvikler deres ledelseskompetencer.

Vi mener, at ledelsesrollen spænder bredt. Ledere skal både bedrive god ledelse i hverdagen og sikre at mål nås og rammer holdes.

Samtidig er det en vigtig del af ledelsesrollen at bidrage til:

  • udviklingen af organisationen og opgaveløsningen
  • at udfordre og være nysgerrig
  • at have fokus på innovation og samskabelse
  • sikre en tværgående dialog
  • grundlæggende bidrage til at vi som organisation er på forkant

Derudover mener vi, at det er et fælles ansvar at skabe god ledelse og at tillid, engagement og mod er nøgleord i vores ledelseskompetencer.

Konkret gør vi sådan:

  • Vi lægger vægt på, at alle nyudnævnte ledere introduceres til ledelsesgerningen i Ballerup Kommune. Derfor deltager alle nye ledere i intropakker for nye ledere
  • Vi udbyder løbende værktøjskurser til kommunens ledere, eksempelvis i forhold til håndtering af sygefravær, personaleadministration mv.
  • Der gennemføres ledelsesudviklingsinitiativer både på tværs af kommunen og i de enkelte centre, eksempelvis i form af seminarer, workshops og uddannelsesaktiviteter

Kontakt

Center for HR og
Organisations-
udvikling

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail