Køkken Ballerup

Køkken Ballerup leverer mad til beboerne og cafégæster på alle kommunens plejecentre. Maden tilberedes fra kommunens egne køkkener af egne kostfaglige medarbejdere.

Se mere om menuplan mv. på http://koekken.ballerup.dk/ 

Kontakt

Køkken Ballerup
c/o Plejecenter          Rosenhaven
Bybjergvej 11, st. a,
2740 Skovlunde

Send os en besked 

4477 3078

E-mail