Varsling af strejke og lockout i Ballerup Kommune

ballerup kommune
8. marts 2018

Strejke og lockout kan være på vej i de danske kommuner. Eventuel strejke og lockout vil også ramme Ballerup Kommune

Siden er opdateret onsdag den 21. marts kl. 11.50

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomster og aftaler på det kommunale område i Danmark er brudt sammen.

OM STREJKEN
En række faglige organisationer har i den forbindelse varslet strejke fra døgnets begyndelse onsdag den 4. april. Hvis strejken bliver en realitet, vil den i Ballerup Kommune blandt andre ramme folkeskoler, daginstitutioner, fritidsklubber, Køkken Ballerup og jobcentret. 

Samlet oversigt over varslede strejkeområder (åbner i nyt vindue)

OM LOCKOUTEN
På grund af strejkevarslet har arbejdsgiverne efterfølgende varslet lockout. Bliver lockouten en realitet, vil den træde i kraft fra døgnets begyndelse tirsdag den 10. april. 

I Ballerup Kommune vil en eventuel lockout betyde, at flere områder foruden de førnævnte institutioner vil blive ramt.

Undtaget for lockout vil være store dele af ældreområdet, plejecentre, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Tilsvarende er personale i specialdaginstitutioner og specialskoler, ansatte i bosteder for personer, som er afhængige af kommunen, og forsyningsvirksomheder undtaget for lockout.

Samlet oversigt over varslede lockoutområder (åbner i nyt vindue)

SÅDAN BERØRES DE ENKELTE OMRÅDER
Der er tale om omfattende varslinger. Vi er derfor i gang med at skabe overblik og planlægge håndteringen af strejke/lockout og det nødberedskab, der vil være nødvendigt.

Vi informerer hurtigst muligt nærmere om, hvilke konsekvenser en eventuel strejke og lockout vil få på de berørte områder.

Bemærk, at listen herunder er ikke udtømmende og endelig. Den opdateres løbende.

Ved strejke og lockout:
Det er endnu ikke afklaret, om Vestforbrændingen vil blive berørt. Vi opdaterer, når vi ved mere.

Ved strejke:
Centrets administration er ikke berørt af strejken.

Ved lockout:
Al administration inden for det tekniske område, de almene boliger samt erhvervsområdet vil være lukket ned, så længe der er lockout.

Ved strejke:
Centerets administration er ikke berørt af strejken.

Ved lockout:
Centeret har et nødberedskab til varetagelse af akutte opgaver, og centret varetager i begrænset omfang behandlingsopgaver. Al anden administration er lukket ned i centeret. 

Ved strejke:
Tandplejen påvirkes ikke af en eventuel strejke.

Ved lockout:
Ingen behandling på børne- og unge området. Akut opstået tandsmerter henvises til privat praksis.

Vi er ved at undersøge, hvordan det forholder sig med behandling af patienter under omsorgs- og ældretandplejen under en eventuel lockout. Vi opdaterer, når vi ved mere.