Murrelief

Et af Niels Guttormsens mange bidrag til arkitekturen i Egebjerg.

Den traditionelle firkantede portåbning er afløst af en cirkulært hvælvet portbue og små siddevenlige murvinger af gulglaserede sten. Vingemotivet forlænges ud i portens mur, der er udsmykket med fugle ligeledes i glaserede sten.

Udført 1990.

Niels Guttormsen (f. 1932), maler og billedhugger
.