Svanebrønden

Astrid Klenov og Mogens Lock Hansens vandskulptur i Egebjerg.

Et stort granitkar er vandreservoir, en bronzesvane i renselsespositur er det dynamiske billedkunstneriske element, mens bølgende bakker af chaussesten samler de enkelte elementer og sørger for at rindende vand fra karret kan finde vej til to ’vandpytter’.

Udført 1996.

Astrid Klenov (1931), billedkunstner og Mogens Lock Hansen (1947), landskabsarkitekt og skulptør.