Pepe Gestapo

En gådefuld fortælling udspiller sig i FOS' sokkelkunst i Søndergård.

FOS' kunstneriske virke bunder i udviklingen af et begreb, han kalder Social Design. Social Design er en konstruktionsmetode til opbygning af et rum eller sted, med det formål at bevidstgøre sociale processer mellem mennesker.

Værkets titel ”Pepe Gestapo” består af to selvmodsigende ord, der er i social konklift med hinanden og minder om en spøg. I denne relation skaber de to figurer et interessant og dynamisk spændingsfelt i oplevelsen af værket som skulpturel helhed.

 

Opstillet 2012.

FOS - Thomas Poulsen 
(f.1971), dansk billedkunstner.