Kunstlegeplads ved Østerhøjskolen

Elverne var selv med til at udforme Kerstin Bergendals legeplads på Østerhøjskolen.

Kerstin Bergendal har sammen med landskabsarkitekten Jonas M. Schul og skolens børn lavet en fantastisk legeplads ud fra børnenes præmisser for, hvad en god legeplads skal være. Relationen og mødet med de aktører, der bruger stedet til daglig, er grundlæggende for Bergendals kunstneriske praksis og lægger kimen til det vellykkede resultat i Østerhøj.

Udført 2010.

Kerstin Bergendal 
(f. 1957), svensk billedkunstner.