For kandidater

Ved kommunale valg skal du indlevere en kandidatliste til valgbestyrelsen i Ballerup Kommune.

En kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat, og må maksimalt indeholde fire kandidater mere, end der kan vælges til den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som kandidatlisten opstiller til.

Kandidatlisten udfyldes efter følgende regler:

 1. Hver kandidatliste må som hovedregel højest indeholde 29 kandidater. På kandidatlister, der indgår listeforbund, må det samlede antal kandidater højst være 33.
   
 2. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvorvidt kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste), eller om de er sideordnet opstillet.
   
 3. Kandidatlister der opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig tirsdag den 19. september 2017 er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan fremover anmode om fritagelse for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindste antal stillere.
   
 4. Denne kandidatliste kan tidligst indleveres tirsdag den 5. september 2017 og senest kl. 12.00 tirsdag den 19. september 2017.
   
 5. Valgbestyrelsen meddeler herefter kandidatlisten senest kl. 12.00 tirsdag den 26. september 2017 om de fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter fra stillerne.
   
 6. Kandidatlister, der ikke opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen ved sidste valg eller tirsdag den 19. september 2017 ikke er repræsenteret her, skal indlevere deres kandidatliste med underskrifter fra mindst 25 vælgere som stillere.
   
 7. Denne kandidatliste kan tidligst indleveres tirsdag den 19. september 2017 og senest kl. 12.00 tirsdag den 3. oktober 2017.
   
 8. Den der indleverer en kandidatliste, har ret til en kvittering for indleveringen med angivelse af dato og klokkeslæt.
   
 9. Ved kommunal- og regionalvalget har opstillede kandidatlister mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund. Skriftlig anmeldelse af indgåede listeforbund og valgforbund skal indleveres til valgbestyrelsens formand senest kl. 12.00 mandag den 9. oktober 2017.

Formand for Valgbestyrelsen er borgmester Jesper Würtzen.

Det vil blive annonceret her på hjemmesiden og i Ballerup Bladet når blanketter til kandidatlister og anmeldelse af listeforbund/valgforbund kan fås ved henvendelse til Politisk Sekretariat, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup – telefon 44 77 20 12 eller e-mail borgmestersekretariatet@balk.dk.

Her kan du læse mere om opstilling til regionsrådet

Nærmere om opstilling til kommunale og regionale valg

Nærmere om Liste- og valgforbund  

Ved valg til kommunale og regionale råd er det et uafhængigt Valgbarhedsnævn, der afgør, om et medlem af en kommunalbestyrelse eller regionsråd er uværdigt til at være medlem af kommunale og regionale råd og derfor ikke er valgbar.

Kontakt

Politisk Sekretariat

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail