Mere om valget og kandidater

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd sker hvert fjerde år.

Valget finder i år sted tirsdag den 21. november 2017.

Kommunal- og regionsrådsvalget finder sted tirsdag den 21. november 2017.

I Danmark er der kommunalt selvstyre, hvor kommuner og regioner hver især har selvbestemmelse over en række områder.

De kommunale valg er en samlebetegnelse for valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har enhver, der på valgdagen:
 • Er fyldt 18 år senest på valgdagen
 • Har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herunder enten har:
  • dansk indfødsret
  • er statsborger i et andet EU-land
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • har boet i Danmark i de seneste tre år før valgdagen

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Har man valgret, vil man normalt også være valgbar, medmindre man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.

Fem dage før valget skal du have modtaget dit valgkort. På valgkortet står, hvor du skal stemme. Valgkortet bliver sendt til den adresse, du er registreret med i CPR.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort, eller du har mistet det, kan du godt stemme alligevel. Du skal så bare medbringe legitimation, fx sundhedskort, kørekort eller pas.

Hvis du ikke ved, hvor du skal stemme, kan du få det at vide, ved at henvende dig til Borgerservice på telefon 4477 2000.

Fortegnelse over kandidater, der stiller op til Ballerup Kommunalbestyrelse tirsdag den 21. november 2017.

Der er indgået valgforbund mellem følgende kandidatlister:

Valgforbund 1
Socialdemokratiet (A) og Radikale Venstre (B)

Valgforbund 2
Det Konservative Folkeparti (C), Liberal Alliance (I) og Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

Valgforbund 3
Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø) og Alternativet (Å)

A. Socialdemokratiet
Jesper Würtzen
Peter Als
Lolan Marianne Ottesen
Charlotte Holtermann
Per Mortensen
Helle Hardø Tiedemann
Maria Lundahl Assov
Irene Jørgensen
Bjarne Rasmussen
Musa Kekec
Morten Andersson
Jack Nør
Johan Müller
Dennis Sørensen
Erling Andersen
Peter Schou
Anja H. Holtze
Özcan Kizilkaya
Mustafa Deveci
Michael Brønd
Martin Høyer Rasmussen

B. Radikale Venstre
1. Lene Knüppel Andersen
2. Sanne Fandrup
3. Annette Randløv
4. Jørgen Bragge
5. Tina Fischer
6. Jens Rikardt Andersen

C. Det Konservative Folkeparti
Allan Kristensen - Ballerup
Karsten Kriegel - Måløv
Morten Løgager – Skovlunde
Lis Folke Christensen - Egebjerg
Klaus Michael Alsted - Måløv
Hashini Manjula – Ballerup

D. Nye Borgerlige
1. Lone Madsen
2. Per Jensen Sørensen
3. Steen Normind

F. SF - Socialistisk Folkeparti
1. Ulrik Falk-Sørensen
2. Birte Kramhøft
3. Niels Overgaard
4. Gitte B. Lillelund
5. Thorkild Krejberg
6. Kirsten Eilers
7. Henning Sand Christensen
8. Peter Andersen

I. Liberal Alliance
Mikkel Kruse
Mads Plesner Nielsen

0. Dansk Folkeparti
Birgitte Dahl
Michael Jensen
Tommy Kronbøl
Jette Meinertz
Kasper Sørmer-Sørensen
Rune Wegge

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Kåre Harder Olesen
Mikael Wandel
Jacob Wøhler Jørgensen
Christian Skjæran
Sussie Wandel
Marie Kielberg-Bæk
Allan Ottosen
Ann Søgaard
Niels Preysz
Birger Praetorius
Jens Winding Sloth
Nina Skaarup
Kim Schulz Larsen

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
1. Ali Abbasi - Måløv
2. Stine Rahbek Pedersen - Måløv
3. Toke Solvind - Skovlunde
4. Martha Kristensen - Ballerup
5. Thomas Fogh - Ballerup
6. Bjarke Friborg - Ballerup
7. Emil Solvind - Skovlunde
8. Susanne Hegelund - Skovlunde

Å. Alternativet
Klaus Kassow
Serhat Kücükkart
Ole Foss Andersen
 


Kandidater til regionsrådet (åbner i nyt vindue)

Derfor skal du stemme til valget

 

 

Sådan stemmer du

 

 

Kontakt

Politisk Sekretariat

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail