Larsbjerggård

Støttet beskæftigelse som naturhjælper

Larsbjerggård tilbyder borgeren med psykisk funktionsnedsættelse et meningsfyldt arbejde som naturhjælper i fritidslandskabet Harrestrup Ådal og andre grønne områder i Ballerup Kommune.

Læs om arbejdspladsen nedenfor. 

Se en lille film om Larsbjerggård her:

 

Læs mere om Larsbjerggård herunder.

Her kan du se stemningsbilleder fra Larsbjerggård (klik på billedet for at forstørre det).

Her kan du se stemningsbilleder fra Klakkebjerg (klik på billedet for at forstørre det).

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

 

Flere målgrupper kan profitere af tilbuddet

Naturhjælpertilbuddet henvender sig primært til voksne med et funktionsniveau svarende til lettere udviklingshæmmet, men rummer også andre borgere med særlige behov (for eksempel hjerneskadede og psykisk syge), da det er arbejdsopgaverne og ikke medarbejdernes diagnose, der er det bærende element.

Fælles for medarbejderne er, at de modtager førtidspension og visiteres af sagsbehandleren. Inden ansættelse kommer borgeren i et uforpligtende praktikforløb på to uger for at afklare, om arbejdspladsen er noget for ham/hende.

Larsbjerggård modtager praktikanter fra STU.

Det er en forudsætning, at medarbejderne holder af natur og friluftsliv, for på Larsbjerggård færdes man ude året rundt. Det er væsentligt, at man er mobil (ikke kørestols- eller gangstativbruger) og på egen hånd kan komme til og fra arbejde.

Der er fysisk krævende opgaver for dem, der kan lide at bruge musklerne, og der er også masser at lave for dem, der er til mere skånsomme arbejdsopgaver.

For medarbejderne er der prestige i arbejdet som Naturhjælper og det at bære sikkerhedshjelm og arbejdstøj med logo.

En rummelig arbejdsplads med arbejdsglæde og personling udvikling i fokus

Vision

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup KommuneLarsbjerggård ønsker at skabe en arbejdsplads for medarbejdere og personale, hvor alle har lyst til at møde op hver dag. Et sted, hvor der er rummelighed og forståelse for menneskers forskellighed, og hvor alle, igennem hensyntagende, menneskelig og pædagogisk omgang med hinanden, møder optimale betingelser for at udvikle kompetencer og færdigheder.

De mangfoldige arbejdsopgaver giver medarbejderne praktisk erfaring og viden, og fagligheden inden for naturpleje styrkes yderligere gennem kurser og anden undervisning.

I det socialpædagogiske arbejde ligger der en målsætning om at give medarbejderne et fagligt og personligt løft, der for nogens vedkommende klæder dem på til at klare et arbejdsliv med tilpasset timetal og pædagogisk mentorordning, både på det offentlige og private arbejdsmarked.

Mission

Larsbjerggård, beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup KommuneLarsbjerggård har to målsætninger, nemlig at være:

  1. et socialpædagogisk tilbud

  2. en arbejdsplads

I sin grundsubstans er Larsbjerggård et socialpædagogisk tilbud, hvor den enkelte brugers udviklingspotentiale er i fokus. Personalet har en socialpædagogisk baggrund og derudover uddannelse inden for gartneri og skovbrug.

For at tilbuddet i vid udstrækning skal ligne en almindelig arbejdsplads, betegnes brugerne som ”medarbejdere”. De ansættes i Ballerup Kommune med ansættelsesbrev og lønseddel som alle andre medarbejdere. Desuden afholdes der sygefraværs- og MUS samtaler.

De to målsætninger er tænkt ind i alt arbejde på Larsbjerggård. Der stilles visse krav og forventninger til medarbejderne, da der er faste arbejdsopgaver, der skal udføres. Samtidig er der en høj grad af fleksibilitet omkring arbejdstider, fridage med mere, og arbejdsopgaverne tilpasses den enkeltes evner og interesser.

Medarbejderne får masser af gode, spændende oplevelser, et meningsgivende livsindhold med både struktur, tryghed og forudsigelighed og samtidig udfordringer og ny læring.

Det skal være sjovt at gå på arbejde, og arbejdet skal være afvekslende med både mulighed for rutiner og nye udfordringer.

Beskæftigelsestilbuddet omfatter naturpleje, renhold og tilsyn samt servicering af publikum i området

I tilbuddet er der ansat 2 personaler, der begge er uddannet inden for det socialpædagogiske område og desuden har henholdsvis en gartneruddannelse og skovarbejderuddannelse bag sig. De har erfaring inden for psykiatrien og de udviklingshæmmedes områder.

Larsbjerggård udfører et stykke arbejde, der er vigtigt for Ballerup Kommune og Harrestrup Ådals mange gæster. At andre mennesker nyder godt af indsatsen, giver medarbejderne selvtillid og følelsen af at gøre en forskel.

Desuden løser teamet en række opgaver for private og offentlige virksomheder, fx Tryg Forsikring og Ballerup Idrætsby, hvor der slås græs, klippes hæk, beskæres træer osv.

Løbende planlægges der undervisningsforløb, hvor medarbejderne lærer nyt om naturen og dermed klædes på til at formidle deres viden til de mange hundeluftere og andre forbipasserende, de ofte falder i snak med omkring Larsbjerggård.

Både personale og medarbejdere tager ind imellem på udflugt, det kan være til Jagt- og Skovbrugsmuseet eller Roskilde Dyreskue; turene planlægges ud fra medarbejdernes ønsker.

Ledelse

Teamleder
Claus Wilberg Nielsen
Mail: cln3@balk.dk
Tlf.: 2491 3911

Personale

Christian Ravnsbæk
Mail: crv@balk.dk
Tlf.:  4175 1268

Lasse Dausgaard Sørensen
Mail: lasr@balk.dk
Tlf.: 2069 1334

Vibeke Dieter Andersen
Mail: via@balk.dk
Tlf.: 4477 6083

Kontakt

Larsbjerggård

Lindbjergvej 80

2750 Ballerup

E-mail