Måløv bymidte

Måløv Bymidte

Ballerup Kommune gennemfører en udvikling af Måløv Bymidte ud fra visionen om, at Måløv Bymidte skal opleves som en samlet og levende bymidte med nye mødesteder og bedre forbindelser, der styrker rammerne om byens særlige fællesskaber.

Der er blevet afholdt en projektkonkurrence med henblik på at få en plan for udvikling af bymidten. Vinderforslaget hedder "Måløvringen". Med udgangspunkt i dette forslag, er vi nu gået igang med at forbinde de særlige steder i Måløv. Inden for ringen vil vi styrke og udvikle livet i bymidten.

To projekter er allerede igangsat - "Kulturtorvet" og "Skolestien".

Følg med i udviklingen af Måløv Bymidte:

Her kan du løbende læse opdateringer om udviklingen af Måløv Bymidte:

27. marts 2017

Kommunalbestyrelsen frigiver anlægsmidler til de to første projekter "Kulturtorvet" og Skolestien", som bliver udviklingsplanens åbningstræk.

29. november 2016

Vinderteamet fremlægger deres forslag "Måløvringen" på et offentligt dialogmøde. Kommunen fik samtidig en række gode inputs fra deltagerne til det videre arbejde med udvikling af Måløv Bymidte.

27. september 2016

Vinder af projektkonkurrencen offentliggøres ved en reception i Kulturhus Måløv. Vinderprojektet har titlen "Måløvringen."

4. maj 2016
Projektkonkurrencen om en Udviklingsplan for Måløv Bymidte starter. Tre rådgiverteams er prækvalificerede til at deltage i konkurrencen. 

31. marts 2016
Der blev holdt offentligt dialogmøde, hvor vision for Måløv Bymidte og konkurrenceprogram til arkitektkonkurrencen blev præsenteret og debatteret. Derefter blev 9 udviklingsspørgsmål om Måløv bymidte debatteret. Læs mere her:

25. februar 2016
Der blev afholdt idéudviklings-workshop, hvor alle med interesse i udviklingen af Måløv bymidte kunne debattere og svare på 9 udviklingsspørgsmål om Måløv bymidte:

19. januar 2016
Der blev afholdt visions-workshop for den lokale følgegruppe, den politiske følgegruppe samt de tre rådgiverteams, der deltager i arkitektkkonkurrencen.

19. januar 2016
Børn og unge blev inddraget i udviklingen af Måløv bymidte i arbejdet med en fremtidsavis for Måløv 2026. 6.A fra Måløvhøj Skole giver deres bud på byudviklingen i avisen: 

Avisens indhold foregår i 2026, men den journalistiske produktion fandt sted i Kulturhus Måløv og på Måløvhøj Skole i uge 2, 2016. Fremtidsavisen er udarbejdet i samarbejde med Ballerup Kommune, Rekommanderet og 12 byer.

18. november 2015
Der blev afholdt offentligt dialogmøde i forprocessen om en udviklingsplan for Måløv bymidte med god dialog ved 9 forskellige temaborde. De tre rådgiverteams, der er prækvalificerede til at deltage i projektkonkurrencen, blev præsenteret. Læs mere her:

Den 4. maj 2016 udskrev Ballerup Kommune projektkonkurrence om Udviklingsplan for Måløv Bymidte. Tre teams deltog i konkurrencen. Resultatet af konkurrencen blev offentliggjort den 27. september 2016.

Forslag 2 - Titel: Måløvringen - Vinder af projektkonkurrencen

Forslag 2 - projekttitel \"Måløvringen\" - Vinder af projektkonkurrencen

Teamet bag:

Tredje Natur i samarbejde med underrådgiver Ja Ja Architects ApS  i samarbejde med WSP Sverige AB, Platant, Sadolin & Albæk, Platant og HOE360consulting

Forslag 1 - Titel: Den moderne landsby

Forslag 1 - Den moderne landsby

Teamet bag:

WERK i samarbejde med underrådgiverne 2 + 1, Urban Creators og Oluf Jørgensen

Forslag 3 - Titel: Sammen om Måløv

Forslag 3 - Sammen om Måløv

Teamet bag:

Henning Larsen Architects i samarbejde med underrådgiver Bascon

Dommerbetænkning
Her kan du læse, hvordan dommerkomitéen bedømte de tre projektforslag, og hvorfor det var forslag nr. 2, som vandt:

Dommerkomité

 • Formand for dommerkomitéen er Borgmester Jesper Würtzen
 • Kåre Harder Olesen, mdl. af Kommunalbestyrelsen
 • Helle Hardø Tiedemann, mdl. af Kommunalbestyrelsen
 • Mette Hedegaard, mdl. af Kommunalbestyrelsen
 • Nils Holscher, arkitekt og fagdommer
 • Martin Laursen, arkitekt og fagdommer

Konkurrenceprogram
I konkurrenceprogrammet kan du læse, hvad det var for en opgave, som det tre konkurrerende teams var stillet over for:

Idékatalog - et bilag til konkurrenceprogrammet

Idékatalog er skrevet på baggrund af involveringsprocessen for Måløv Bymidte i vinteren 2015/2016 og blev vedlagt konkurrenceprogrammet som inspiration for arkitekfirmaerne.

Igennem hele processen har borgere, interessenter, politikere og konkurrencedeltagere været aktive deltagere, der er kommet med viden, input og idéer til Måløv Bymidte.

I katalogets første del beskriver borgere og andre interessenter Måløv i dag, mens anden del omhandler idéer til fremtidens Måløv.

Fremtidsavis - et bilag til konkurrenceprogrammet   

Måløv 2026 - en fremtidsavis produceret af 6.A fra Måløvhøj Skole

Måløv 2026 - en fremtidsavis

6.A fra Måløvhøj Skole gav i januar 2016 deres bud på fremtidsvisioner for Måløvs byudvikling i avisen Måløv 2026 - en fremtidsavis.

Avisens indhold foregår i 2026, men den journalistiske produktion fandt sted i Kulturhus Måløv og på Måløvhøj Skole i januar 2016. 

I tæt samarbejde med lokalområdet er der blevet formuleret en vision og 9 ambitionerpunkter for bymidtens udvikling.

Vision

Måløv Bymidte skal opleves som en samlet, levende bymidte med nye mødesteder og bedre forbindelser, der styrker rammerne om byens særlige fællesskaber.

Ambitioner
De 9 ambitioner for Måløv Bymidte fortæller om de temaer, som er vigtige at tage højde for i byudviklingen:

 1. Måløv skal være en lokal magnet, hvor flere lokale og forbipasserende får lyst til at gøre stop
 2. Måløv er et stærkt fællesskab, som vi deles om
 3. Måløvs stærke landsbykultur for lokalt engagement og deltagelse skal fastholdes og fortsat udvikles
 4. Måløv skal opleves som en samlet by – også på tværs af Frederikssundsvej/jernbanen og Måløv Parkvej
 5. Bymidten og Hindsgaulområdet skal opleves som levende steder
 6. Der skal skabes pladser og mødesteder på tværs af generationer med rum til store og små fællesskaber
 7. Et langtidsholdbart Måløv med fokus på klimatilpasning og bæredygtighed
 8. Gående, cyklister og bilister skal trygt kunne bevæge sig rundt og på tværs af bymidten
 9. Et mangfoldigt udvalg af boformer, der sikrer, at både unge og ældre kan bosætte sig i Måløv

Kontakt

Ballerup Kommune

Anette Lindegaard
Christensen
Byplanlægger

72 30 95 39

E-mail