Charlotte Holtermann

Medlem Kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet (A)

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen den 1/1 2014

Øvrige poster:
Medlem, Social- og Sundhedsudvalget
Medlem, Teknik- og Miljøudvalget

E-mail: clho@balk.dk