Peter Als

Medlem Kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet (A)

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen den 1/1 2010

Øvrige poster:
Medlem, Økonomiudvalget
Formand, Børne- og Skoleudvalget

Kontakt:
Askeengen 41
2740 Skovlunde

Telefon: 44 84 40 27

E-mail: pka@balk.dk