Mette Hedegaard

Medlem af Kommunalbestyrelsen, Enhedslisten (Ø)

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 
1/1 2014

Øvrige poster:
Medlem, Børne- og Skoleudvalget
Medlem, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Knastebakke 295
2750 Ballerup

Telefon: 42 17 00 97
E-mailmhed@balk.dk