Musik i fællesskab

Formålet med puljen er at få musikken ud til de borgere, som ikke selv kan opsøge musikken ude i lokalsamfundet.

Musik- og korudøvere fra Lautrupgård Musik- og Kulturhus samt Musisk Samråd i Ballerup Kommune kan søge puljen og få dækket de direkte udgifter forbundet med koncerter på kommunens plejecentre, bosteder og institutioner. 

Udgifter kan være:

 • Dirigent
 • Korleder
 • Transport af instrumenter
 • Øvrige udgifter forbundet med koncertafholdelse

Der er afsat 40.000 kr. til puljen i 2020. 

Bemærk at der skal være aftalt en koncertdato og hermed foreligge en bekræftet aftale fra stedet, hvor koncerten skal afholdes, inden puljen kan søges. Bekræftelsen vedhæftes ansøgningen. 

Der skal efter koncertens afholdelse udfærdiges et regnskab for det bevilgede beløb.

Ved uddeling af puljemidler lægges der vægt på, at følgende kriterier overholdes:

 • Det er musik- og korudøvere tilknyttet Lautrupgård Musik- og Kulturhus eller Musisk Samråd i Ballerup Kommune, der kan søge puljen. 
 • Foreningen skal have et CVR-nummer og en tilknyttet NEMkonto, for at kunne ansøge puljen.  
 • Koncerterne skal være for borgere i Ballerup Kommune, som selv har svært ved at opsøge musikken i lokalsamfundet fx på Ballerup Kommunes plejecentre, bosteder og institutioner.
 • Der kan ikke søges om tilskud til koncerter med entré.
 • Der skal være aftalt en koncertdato og hermed foreligge en bekræftet aftale fra stedet, hvor koncerten skal afholdes, inden puljen kan søges. Bekræftelsen vedhæftes ansøgningen. 
 • Der kan ikke søges tilskud til allerede afholdte koncerter.
 • Der gives ikke tilskud til tabt arbejdsfortjeneste eller transport af instrumenter udenfor Ballerup Kommune. 

Puljen ansøges via et ansøgningsskema. Læs mere under "Sådan ansøger du".  

Ansøgningskemaet downloades her

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af følgende: 

 • Formålet med koncerten
 • Målgruppe 
 • Sted og tidspunkt for koncerten (der skal være en aftale på plads omkring afholdelse af koncert inden puljen søges)
 • Oplysning om det ansøgte beløb/hvad ansøges der til (puljen dækker kun omkostninger direkte forbundet med koncerten)
 • Oplysning om antal musikere/kormedlemmer, der optræder
 • Eventuel egenfinansiering

Udfyld ansøgningsskemaet og send ansøgningen samt aftalen om afholdelse af koncerten fra plejehjemmet, bostedet m.v. via mail til kultur@balk.dk.

Ved ansøgning om tilskud til flere koncerter indsendes separate ansøgningsskemaer. 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur behandler ansøgningerne løbende og så længe, der er midler i puljen. 

Forvent at sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage og i ferietid lidt længere. Husk derfor at ansøge i god tid inden afholdelse af koncerten. 

Puljen kan søges til koncerter på kommunens plejecentre, bosteder og institutioner, hvor borgerne selv har svært ved at opsøge musikken i lokalsamfundet.  

Herunder finder du en kontaktliste til plejecentre, botilbud og hospice, som kontaktes i forbindelse med at få en aftale om koncert: 

Kontaktliste til plejecentre, botilbud og hospice

Når du kontakter institutionerne, er det vigtigt at redegøre for det behov, der er for at kunne afholde koncerten. Det kan være pladskrav, adgang til strøm eller lignende, for at sikre at arrangementet kan afholdes. 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Anne Rasmussen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

7230 9535

E-mail