Hvad er PPR?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en enhed, der har fokus på børn og unge i alderen 0-18 år og deres trivsel, læring og udvikling.
Vi understøtter primært de professionelle voksne omkring børnene/de unge i at lykkes med at skabe lærings-fællesskaber, hvor mange forskellige børn kan trives, lære og udvikle sig.

Vi arbejder selvfølgelig tæt sammen med børn, unge, deres familie og netværk, samt lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud, men også med f.eks social-rådgivere, sundhedstjenesten, konsulenter for skoler og dagtilbud og familiehuset. ​

I PPR er der ansat logopæder/tale-høre konsulenter, motorikkonsulenter, psykologer, pædagogiske vejledere og ressourcepædagoger.
Alle faggrupper bidrager fra hver deres vinkel til at understøtte det generelle samarbejde omkring udviklingen af læringsmiljøer i skoler og daginstitutioner, samt indgår i specifikke samarbejder omkring børn, unge og familier i vanskeligheder.

Alle faggrupper ansat i PPR, har erfaring med at understøtte og hjælpe med at følge op på strukturerede indsatser, og har erfaring i at hjælpe med at skabe gode og konstruktive processer og drøftelser på møder og i samarbejdet generelt.

Medarbejderne er organiseret i fem tværfagligt sammensatte distriktsteams. I PPR er vi organiseret i de samme fem distrikter, som skoler og daginstitutioner, Hedegården, Skovlunde, Måløvhøj, Skovvejen og Baltorp distrikt. Desuden deltager forebyggende socialrådgivere fra Socialafsnittet i distriktsteam-samarbejdet i PPR.

Vi vil gerne sikre, at vores samarbejdspartnere véd hvem de samarbejder med, og kontinuerligt møder den samme gruppe af medarbejdere fra PPR, men vi vil også gerne være fleksible og bemande opgaven bedst muligt, og derfor kan det også sagtens forekomme at medarbejdere løser konkrete opgaver på tværs af distrikter.

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

 

 
 

4477 2000

E-mail