Børn

Vores dagtilbud til børn i alderen nul til fem år er delt op i fem distrikter.

Du har mulighed for at få plads i et børnehus i det distrikt, hvor du bor. Det er også muligt at få en kommunal dagplejeplads, hvor pasning sker sammen med tre andre børn i et privat hjem. Dagpleje er en mulighed, hvis dit barn er under tre år.

Hvis du ønsker at bruge et dagtilbud uden for Ballerup Kommune eller ønsker at finde en børnepasser selv, er det muligt at få tilskud fra kommunen.

Ballerup Kommunes pladsanvisning kan kontaktes på tlf. 4477 2840 eller pladsanvisning@balk.dk

Den danske folkeskole dækker fra 0. til 9. klassetrin. I Danmark starter børn i skole i det år, hvor de fylder seks år.
I Ballerup Kommune har vi fem skoledistrikter.

Se skoledistrikerne

Alle børn er sikret en plads i det skoledistrikt, hvor de bor. Ønsker du at indskrive et barn på en skole, skal du kontakte distriktsskolen direkte.

Du har mulighed for at indskrive dit barn i et fritidstilbud, når barnet starter i 0. klasse.

For børn i 0. til 3. klasse foregår det i den BFO (Ballerup Fritidsordning), der er tilknyttet dit barns skole. Her er der aktiviteter, leg og samvær i to-tre timer efter skoletid. Tilmelding sker via skolen.
 
Fra 4. klasse kan dit barn blive medlem af en fritidsklub.

Når barnet fylder 14 år, kan det starte i ungdomsklub.

Det er en god idé at afklare med skolen, hvilke klubafdelinger, der ligger inden for skolens geografiske nærområde, så dit barn kan følges med sine klassekammerater.

 

Kontakt

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

44772000

E-mail