Ballerup Kommune køber Professionshøjskolen UCCs ejendom i Skovlunde

21. juni 2016

En enig kommunalbestyrelse i Ballerup Kommune har besluttet at købe den ejendom, som tidligere har huset UCC Professionshøjskolen i Skovlunde (tidligere KDAS).

Herved kommer Ballerup Kommune til at råde over en grund på 50.000 m2 samt bygninger på i alt 14.000 m2.

- Først og fremmest vil jeg sige, vi har gjort en god handel. Vi får mange kvadratmeter til en rigtig fornuftig pris, siger Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune.

- Vi køber bygningen for at komme ud af dyre lejemål andre steder – og for at samle en række aktiviteter. Det vil kunne give besparelser, der kan gavne os i forhold til servicerammen, hvor vi forventer at kunne spare 5 mio. kr. pr. år. På den måde undgår vi at spare på normeringer.
 
Bedre rammer til fritidsidræt, botilbud og Kasperskolen
Flytningen af kommunale aktiviteter til den tidligere UCC ejendom kommer til at ske over flere etaper. Allerede fra august 2016 overtager Ballerup Kommune sportshallen, og kommunens foreninger og fritidsbrugere kan derfor meget snart få gavn af de nye faciliteter, herunder den nye hal og af Teatersalen.
 
Fra skolestart i august 2017 forventes det, at Kasperskolen vil påbegynde den etapevise indflytning i den nyerhvervede ejendom op til Skovlunde Bypark. Senere vil flere botilbud og dagtilbud for voksne med særlige behov kunne flytte ind i andre dele af ejendommen.
 
- Det er et hus med mange gode faciliteter: Den nye hal, Teatersalen, 2 gymnastiksale, en stor kantine, værkstedsbygninger og masser af kvadratmeter. Det vil give plads til mange kommunale aktiviteter og et rigt fritids- og kulturliv, fortsætter Jesper Würtzen.

- Med købet sikrer vi også, at denne centralt beliggende ejendom i Skovlunde bliver anvendt til gode formål og kommer kommunens borgere til gode. 
 
Et fælles arbejdsmarkedscenter på Baltorpvej 18
Købet af UCC ejendommen skaber samtidig mulighed for at etablere et fælles arbejdsmarkedscenter i de lokaler på Baltorpvej 18, hvor Kasperskolen i dag har til huse. 
 
- Her vil vi således samle jobcentret og ydelsescentret i en fælles bygning, der er placeret centralt i Ballerup. Det bliver et stort kvalitetsløft, som kommer borgerne til gavn, slutter Jesper Würtzen.
 
Der bliver afholdt et Åbent Hus arrangement i efteråret 2016, når ejendommen overdrages til Ballerup Kommune. Arrangementet vil være gratis og åbent for alle interesserede.    
  
Fakta 

  • Adresse: Bybjergvej 25/Ejbyvej 35, 2740 Skovlunde
  • Hidtidig bruger: Professionshøjskolen UCC (indtil 2008 kendt som KDAS)
  • Faciliteter: Den nuværende indretning har fløje til undervisningslokaler, som ved istandsættelse også kan bruges til boliger, en sportshal, to små gymnastiksale, en sal til foredrag, et bibliotek samt en kantine.
  • En grund på ca. 50.000 m2 og en bygning på ca. 14.000 m2
  • Opført: 1967 - 2003, ombygget 1979
  • Offentlig vurdering pr. 1/10 2014: 122.000.000 kr., heraf grundværdi: 27.472.500 kr.
  • Prisen for bygningen er 53 mio. kr., svarende til ca. 3.800 kr. pr. kvm.