Borgmesteren inviterer på cykeltur med brunch

14. juni 2016

Tag med på cykeltur og debatter fremtidens Ballerup sammen med borgmester og lokalpolitikere

Kommunalbestyrelsen er ved at formulere en ny politisk vision for Ballerup Kommune. Den politiske vision skal være retnings- og handlingsanvisende for, hvordan Ballerup Kommune udvikles frem mod 2029. 

Søndag den 19. juni, klokken 9.30, inviterer borgmester Jesper Würtzen på cykeltur med en række andre lokalpolitikere rundt i Ballerup. Turen starter ved Ballerup Rådhus og slutter med politisk debat og en god brunch på Grantoftegård i Pederstrup.

Arangementet slutter cirka 12.30-13.00.

Tilmelding 
Alle er velkomne. Tilmelding på telefonnummer 4477 3306 efter ’først-til-mølle-princippet’. Begrænset antal deltagere.