To borgmestre klipper en grøn snor foran en gul bus

Buslinjerne 142 og 145 går i grønt 27. juni

Fra søndag 27. juni er det slut med støj og udledninger fra linje 142 og 145. Nye, miljøvenlige el-busser ruller i stedet ud på vejene i Ballerup, Glostrup, Rødovre og København. Ballerup Kommune og Movia fejrer de nye el-busser lørdag 26. juni.

Foto: Indvielse af nye el-busser på linje 147, 156 og 157 i 2019. Borgmester Jesper Würtzen og Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune, klipper snoren.

De to buslinjer 142 og 145 kører på el fra 27. juni. CO2-udledningen i de fire kommuner, som linje 142 kører i, mindskes med 300 tons CO2 årligt. Linje 145 kører kun i Ballerup Kommune. De nye grønne el-linjer er et skridt på vejen mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 - heraf mindst halvdelen på el. Med øget grøn omstilling bidrager Ballerup, Glostrup, Rødovre, Københavns Kommune og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

Kom med til grøn fejring i Ballerup lørdag 26. juni

De nye el-busser markeres med et åbningsevent dagen før busserne går i drift nemlig lørdag 26. juni på Skovlunde Station i Ballerup Kommune.

Arrangementet varer fra klokken 10.00 til 11.00, hvor der vil være mulighed for tage en prøvetur med el-bussen. Der er planteblyanter til børnene, og borgmester Jesper Würtzen klipper båndet ved bussen.

Alle er velkomne, og pressen er også velkommen.

Citater

"I Ballerup Kommune glæder vi os over, at endnu flere af vores buslinjer kører på el. Når linje 142 og 145 kommer med, har vi i alt fem buslinjer på el. Klimavenlig offentlig transport stemmer godt overens med kommunens grønne vision og ambitioner. Derfor ser jeg også frem til en glad festdag på Skovlunde Station den 26. juni, hvor interesserede kan være med til en grøn fejring og få første tur med de nye el-busser," siger Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup Kommune.

"Når de nye el-busser på linje 142 ruller ud på vejene, betyder det mindre støj og møg i gadebilledet i blandt andet Vanløse. Det er samtidig endnu et skridt i vores omlægning af alle byens busser til el-busser, der hverken larmer eller sviner, senest i 2025. Det er afgørende for at vi får et grønnere København med renere luft," siger Københavns overborgmester Lars Weiss (S).

"I Glostrup glæder vi os over, at borgerne i Ejby fra den 27. juni kan møde støjsvage og miljøvenlige busser på linje 142. Omstillingen fra dieselbusser til el-busser er en vigtig del af den grønne omstilling, som vi arbejder med her i Glostrup Kommune, hvor vi ønsker at fremme bæredygtig kollektiv transport og mobilitet. El-busserne udleder hverken CO2 eller sundhedsskadelige partikler og så larmer de tilmed mindre, så det er den helt rigtige vej at gå. Der er ingen tvivl om, at dette er en historisk begivenhed, og jeg er glad for og stolt af, at jeg skal ud at køre med den første eldrevne bus i Glostrup," udtaler Piet Papageorge (V), Udvalgsformand for Vækst- og Byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune.

"I Rødovre vil vi gå forrest i den grønne omstilling og reducere den lokale CO2-udledning med 70 procent i 2030. Det er helt afgørende, at fremtidens trafik bliver grøn. Vi skal handle nu, så vi kan give kloden videre i ordentlig stand til vores børn og børnebørn. Derfor er det en vigtig milepæl, at der nu kører el-busser rundt i Rødovre," siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

"Vi har i 2020 fastlagt et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er, at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med Ballerup, København, Glostrup og Rødovre kommuner nu sender om, at klimamål og ambitioner er vigtigt for vores kollektive transport," siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen

Fakta om de nye el-busser

  • De fire kommuner indsætter sammen el-busser på buslinje 142. Buslinje 145 kører i Ballerup Kommune.
  • Hermed får Glostrup og Rødovre Kommuner deres første el-bus-linje. Ballerup og Københavns Kommuner indsatte el-busser på en række buslinjer allerede i december 2019.
  • Københavns Kommune har en målsætning om at omlægge alle dieselbusser, der kører i kommunen, senest i 2025.
  • El-busserne på de to linjer sparer de fire kommuner for en udledning af samlet 300 tons CO2 årligt.
  • Merudgiften for valg af el-busser frem for fossilfri drift på de to linjer er for de fire kommuner i alt ca. 0,14 mio. kr. pr. år.

Om el-busser og udledning af NOx, partikler og CO2 på Sjælland

  • Der er god fart i den grønne omstilling i Movias busdrift. I 2020 kørte der samlet 77 el-busser i Movias område i Roskilde, København, Frederiksberg, Tårnby, Egedal og Ballerup Kommuner.
  • Men mange flere el-busser er allerede på vej. Ved udgangen af 2022 kører der 301 el-busser i Movias område.
  • Movias miljøregnskab for 2020 viser også, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 procent siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 procent, og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for 2020 på 75 procent. Samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 procent fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 procent.
  • Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el-drift.

SOCIALE MEDIER