»De er blevet min familie«

1. juni 2016

To familier, der har åbnet deres private hjem for flygtninge, delte tirsdag ud af deres positive oplevelser på et borgermøde på Ballerup Rådhus

- De er blevet min familie.

Så kort kan det siges, hvis man har valgt at åbne sit hjem og lade en flygtning flytte ind.

De opløftende ord faldt tirsdag aften, da Ballerup Kommune afholdt borgermøde om privat indkvartering af flygtninge. Ordene kom af en af to inviterede familier fra Furesø, som har haft flere flygtninge boende for en midlertidig periode.

Læs mere: Flygtninge i Ballerup Kommune

En del af hverdagen
Under mødet, der blev afholdt på Ballerup Rådhus, fortalte familierne levende om deres egne erfaringer, og om hvordan de og deres nye ”familiemedlemmer” fx havde været ude at bowle, læst lektier sammen, spist aftensmad og sået grøntsager i familiens lille køkkenhave.

I det hele taget var det tydeligt at fornemme, at det ikke kun var flygtningene, der havde nydt godt af værtsfamiliernes åbne arme. Det havde bestemt også været en god oplevelse for værtsfamilierne.

Flere Ballerup-familier er interesserede
Godt 20 tilhørere var mødt op tirsdag aften, og de fleste gik derfra en del klogere på et emne, der for mange er uudforsket.

Borgmester Jesper Würtzen, der også deltog, kunne desuden fortælle, at tre Ballerup-familier allerede inden mødet havde kontaktet kommunen og vist interesse for at åbne deres hjem for flygtninge.

Han håbede naturligvis, at flere familier ville gøre dem følgeskab, uanset om de bor i ejer- eller lejebolig. Erfaringer viser nemlig, at det er meget fremmende for integrationen at lære dansk ved at bo i en dansk familie.  

Usikkerheden må ikke overskygge
Dét at skulle dele ens private hjem med nogen, man ikke kender, er uden tvivl en stor beslutning, og det var også et tema, der blev vendt på mødet.

Begge familier fra Furesø kunne dog fortælle, at mange af deres egne usikkerheder i forhold til privat indkvartering var blevet afkræftet, og at usikkerheden for mulige værtsfamilier ikke må overskygge alt det gode, som privat indkvartering kan skabe.

Det blev også slået fast, at det ikke er et krav til familierne, at de engagerer sig så meget, men at der ofte udvikler sig nogle nære bånd mellem udlejer og flygtning.
 
Vil du vide mere?
På kommunens side om flygtninge kan du læse meget mere om privat indkvartering af flygtninge, og hvilke procedurer og arbejdsgange, der ligger bag, hvis du selv går med tanker om at udleje til flygtninge.

Læs mere: Flygtninge i Ballerup Kommune