En menneske lægger hånden på et andet menneskes arm

Efterårsprogram for demenscafe – tilmelding er nødvendig

Personer med demens, deres pårørende samt andre interesserede er velkommen til cafearrangementer om demens.

I demenscafeen fokuserer vi hver gang på et emne relateret til demens. Til hver cafe har du mulighed for at stille spørgsmål om demens til kommunens demensspecialister, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

Tidspunkt og sted er altid ens. Første torsdag på måneden klokken 15.30-17.30 i Aktiv Center Ballerup, Rolighedsvej 12.  

På grund af Covid-19 er tilmelding nødvendig.

Tilmelding og spørgsmål

Kontakt kommunens demenskoordinator på telefon eller SMS på telefonnummer 4477 3201. Du kan også sende en mail på demens@balk.dk.

Demenscafeerne er et samarbejde mellem demensteamet i Ballerup Kommune, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

Program

2. september

Aktiv med demens

Om de frivillige organisationer, tilbud og muligheder.

Oplæg ved Ældre Sagen, Senioridrætten og Alzheimerforeningen.

7. oktober

Demensindsatsen i Ballerup Kommune

Om indsatser og strategi samt introduktion til kommunens demensteam.

Oplæg ved Anette Wintlev-Jensen, leder af demensindsatsen, og demensteamet.

4. november

Aktivitets- og aflastningstilbud i Ballerup Kommune

Om muligheder for aktivitet, samvær og aflastning, når man selv eller ens pårørende bliver ramt af demenssygdom.

Oplæg ved Anette Wintlev-Jensen, leder af demensindsatsen, og Karen Bitterwolf, afdelingsleder hos aktivitets- og aflastningstilbud i kommunen.

2. december

Hverdagen med demens

Sygdomsforståelse og kommunikation

Oplæg ved kommunens demensteam

Kørselsvejledning

Aktiv Center Ballerup kan være vanskelig at finde. Google Maps kan være misvisende. Vi anbefaler, at du anvender krak.dk for kørselsvejledning.

Aktiv Center Ballerups placering er også markeret på 1-tallet herunder. Parkering er gratis.

Oversigtskort, vejen til Aktiv Center Ballerup

Facaden af Aktiv Center Ballerup

SOCIALE MEDIER