Fastfrysning af ejendomsskat for boligejere

30. maj 2016

Hovedparten af grundejerne af beboelsesejendomme får en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld)

Hovedparten af  grundejerne af beboelsesejendomme får en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi Regeringen , som en del af finansloven for 2016, besluttede at fastfryse grundskylden.

I begyndelsen af juni måned vil Ballerup Kommune derfor udsende nye ejendomsskattebilletter (2. rate), og de berørte boligejere vil få korrigeret deres betaling i henhold til den vedtagne fastfrysning og den allerede indbetalte 1. rate.

Ejendomsskattebilletterne sendes til den Digitale Postkasse. Er du fritaget for Digital Post, så vil du modtage et fysisk brev.

Baggrund: Om fastfrysning

Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2016. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate.

For grundejerne betyder det, at:

•    Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende opkrævning, hvis man er berørt af fastfrysningen.
•    Man skal da blot betale det nye indbetalingskort og undlade at betale det oprindelige, hvis man først på året har fået tilsendt indbetalingskort til 2. rate.
•    Er man tilmeldt Betalingsservice, bliver betalingen rettet helt automatisk.

Baggrund: Derfor opnår grundejere rabat på 2. rate af ejendomsskatten 2016

Regeringen har, som en del af Finansloven for 2016, besluttet at fastfryse grundskylden for parcel-, række- og sommerhuse samt ejerlejligheder til beboelse.

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen.

For de ejendomme, hvor der har været ejerskifte i  2016, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Hvad sparer man som grundejer?

Normalt ville reguleringsprocenten for 2016 ( i forhold til 2015) have været 6,6 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grundskatteloftsværdien som udgangspunkt på sidste års niveau for ejerboliger.

For den enkelte grundejer kan besparelsen være op til 6,6 pct. af grundskylden.

Det svarer til, at man skal betale op til 660 kr. mindre i 2. rate for hver 10.000 kr. man betaler årligt i grundskyld.

Fastfrysningen får dog ikke samme betydning for alle:

•    Fastfrysningen gælder kun ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse m.v., der efter vurderingslovens § 1 vurderes i ulige år. Det betyder, at fastfrysningen typisk ikke vil omfatte f.eks. udlejnings- og andelsejendomme.

•    Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien. Man kan både se SKAT’s vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendomsskattebillet.

•    Generelt kan man sige, at alle ejerboligejere i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.